Cấp lúc người ta nguy cấp

Cấp lúc người ta nguy cấp

Trong cạnh tranh làm thế nào giành được cơ hội, đây là điều mọi người đều mong ngóng.

Chúng ta rất ít nghe người nói: Tôi đã nắm được cơ hội. Thường nghe nhiều nhất lại là: "Sinh bất phùng thời", "Vận tôi tồi quá!"

Trong cuộc cạnh tranh, cơ hội cho mọi người đều như nhau. Bạn không thế oán trách nó chọn người khác mà không chọn bạn

Bởi vì là bạn chọn cơ hội, chứ không phải là cơ hội chọn bạn.

Sau khi Liền minh Ngô Thục bị phá vỡ, giữa hai nước bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra đánh nhau.

Tình thế này đối với Tào Ngụy nằm ở phía thứ ba trong cuộc đấu tranh tay ba mà xét là rất hiếm có. Tào Ngụy có thể liên minh với bất cứ một bên nào đế tiêu diệt phía bên kia. Có thể nói, đây là một thời cơ mà một đời Tào Tháo đều đang chờ đợi. Nhưngí Tào Tháo không đợi được đã ốm chết. Cơ hội này cùng với cả vương vị đều lưu lại cho con trai ông là Tào Phi.

Tào Phi vừa mới xưng vương, không đưa ra phản ứng gì. Mưu thần của ông đã nhắc nhở ông, nói: "Thục Ngô đánh nhau là trời diệt họ. Nay sai Thượng tướng đem theo may vạn quân vượt sông tấn công Ngô, quân Thục đánh vòng ngoài, còn quân Ngụy đánh ở vòng trong, thì nước Ngô bị diệt vong chỉ trong vòng mươi hôm là cùng. Ngô bị diệt vong thì tất Thục sẽ cô lập. Tại sao bệ hạ không toan tính nó sớm đi?

Tào Phi lại nói: "Tôn Quyền vừa lấy lễ để phục trẫm, nếu trẫm lại đánh ông ta là làm cản lòng người muốn hàng trong thiên hạ; chi bằng tiếp, nhận họ là hơn". Trên quan hệ Ngô Thục, ông đã dùng cách "vừa không giúp Ngô, cũng không giúp Thục" hòng ngồi trên núi xem hổ quần nhau.

Kết quả là quân Ngô đã đánh bại quân Thục ở xứ Hào Đình, Tào Phi mới hạ lệnh xuất quân, nhưng thời cơ đã mất, ba đường đại quân của ông ta hết thảy đều bị quân Ngô đánh bại.

Tào Phi đã kế cấp ngôi vương của cha lại không kế cấp tư tưởng chiến lược của ông ta. Tào Tháo khi còn sống cho rằng: Muốn hoàn thành sự nghiệp lớn thống nhất thiên hạ thì phải chia rẽ liên minh Ngô Thục, cuối cùng tiêu diệt từng nước một. Trên thực tế chiến tranh Ngô Thục là do Tào Tháo khi sống đạo diễn. Đây là ông ta nhận thức được từ trong bải học trận đánh Xích Bích.

Sau khỉ Quan Vũ mất, Tào Tháo đã từng thử dùng "kế di họa" gây ra cuộc đấu tranh lớn hơn giữa hai nước Ngô Thục. Mà sau đó "Thục thắng thì đánh Ngô, mà Ngô thắng thì đánh Thục". Ý đồ của Tào Tháo là: Liên hợp với kẻ thắng của hai nước Ngô Thục để tiêu diệt kẻ thua.

Đạo lí "lấy hai chọi một" rất đơn giản, nhưng nhận thức được điều này thật không dễ dàng, cần phải có suy nghi chỉnh thể đối với toàn cục. Tào Phi không thể nhận thức được chĩa rẽ hai nước đối với mình là một cơ hội chủ động tấn công, mà lại dùng sách lược chờ đợi bị động.

Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng xây dựng lại Liên minh Ngô Thục. Cơ hội của Tào Phi không còn nữa, cũng như cha mình, ông ta đành mang theo nuối tiếc đến lúc chết.

Tào Phi đã cho chúng ta một gợi ý: Khi giữa mấy đối thủ của bạn sinh ra chia rẽ, cơ hội của bạn sẽ đến. Lúc đó, bạn phải giống như con hổ vồ về phía con bò rừng đế tiêu diệt một bên ở trong họ.

Trước khi tiến công, bạn vẫn phái liên hợp với một bên hoặc vài bên trong họ. Như vậy sẽ từ gốc đã cắt đứt được khả năng do sự tiến công của bạn mà làm cho họ liên hợp lại với nhau.

Bạn có thể liên hợp với người yếu trong họ đế đối phó với người mạnh, để tiêu diệt nó một cách triệt để. Như thế, bạn sẽ có thể giảm bớt được một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh.

Bạn vẫn có thể liên hợp với người mạnh trong họ để đánh kẻ yếu trong họ. Từ đó làm cho thế lực của người mạnh trong họ cô đơn. không có chỗ dựa như trước.

Tập trung chú ý vào mây đối thủ của bạn tìm ra nhân tố có thể chia rẽ giữa họ với nhau, sau đó tạo ra được chia rẽ lớn hơn. Cuối cùng sẽ đánh một cú đấm của bạn thật mạnh mẽ.

Khi đối thủ của bạn phát sinh nguy cấp, thời cơ của bạn đã đến.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!