Cấp của gió được xác định như thế nào?

Cấp của gió được xác định như thế nào?

Mỗi ngày đài phát thanh và đài truyền hình đều phát vài lần mụ dự báo thời tiết, thông báo ngày nắng đêm mưa hay tuyết, gió hay không gió, và nếu có gió thì sẽ cho chúng ta biết cấp của gió.

Vậy cấp của gió được xác định như thế nào?

Thông thường người ta chia gió thành 13 cấp (từ 0 - 12). Cấp 0 là gió tĩnh, nghĩa là không có gió, khói từ trong ống khói có thể bay thẳng lên trên. Gió cấp 1, cấp 2 là gió nhẹ, khói từ ống bay ra có thể giúp ta nhìn thấy hướng gió, nhưng ta thực sự vẫn không cảm nhận được rõ rệt hướng của gió, cũng như lưu động của không khí. Gió cấp 3, cấp 4 làm xao động lá cây, tạo ra âm thanh xào xạc, gió cấp 5 có thể tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ, cấp 6, cấp 7 được coi là gió mạnh, có thể làm gẫy đổ cành cây nhỏ, lay động các cây lớn, cấp 8, cấp 9 đặc biệt mạnh, gió thổi khiến cho người không thể đi trên đường, các kiến trúc bị phá hoại. Gió cấp 10 đến cấp 12 được gọi là cuồng phong, trên đất liền ít gặp, nó có thể nhổ bật rễ các cây to, phá huỷ các công trình kiến trúc.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đòi hỏi con người càng phải tính toán chính xác hơn cấp độ của gió. Để đo đạc cấp độ của gió, phải căn cứ vào cự li mà gió đã đi qua trong một giây hay một giờ đồng hồ. Ví dụ vận tốc gió của gió cấp 12 là 33 - 34 m/s. Trên thực tế, gió trong tự nhiên vượt xa cấp 12, vì thế mà người ta nâng lên 17 cấp. Nhưng có loại gió như vòi rồng, tốc độ của nó có thể đạt từ 100 - 200 m/s. Lại có gió trên lục địa Nam Cực, tốc độ của nó là 100 mls, vượt xa cấp độ 17. Chỉ có điều trên lục địa Nam Cực không có người sinh sống, cũng như phạm vi của vòi rồng rất nhỏ và cũng ít gặp.

Việc chia cấp độ cho gió cũng có mục đích rất lớn đối với đời sống, sản xuất của con người. Kịp thời dự báo chuẩn xác về gió, về nhiệt độ, làm tốt công tác phòng chống băng giá, chắc chắn sẽ giảm thiểu những thiệt hại do thời tiết gây ra. Khi ở trên biển, nếo cáo chính xác về hướng gió, tức gió ở tâm bão thì chắc chắn sẽ giúp người đi biển tránh được đường đi của bão, hay kịp thời tìm nơi trú ẩn, các giàn khoan trên biển cũng có thế làm tốt công tác chuẩn bị tránh bão giảm thiểu tới mức thấp nhất hoặc có thể ngăn chặn toàn bộ những thiệt hại do bão gây ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com