Cảnh quan kĩ năng

Cảnh quan kĩ năng

Tôi nhận được một khảo cứu mới từ một công ty quản lí toàn cầu về vấn đề lỗ hổng kĩ năng. Khảo cứu này thấy rằng quãng 60 phần trăm công nhân cảm thấy sức ép phải cải tiến kĩ năng của họ để duy trì ở việc làm của họ hay tìm việc làm mới trong công ty khác. Hơn hai phần ba công nhân nói rằng cập nhật kĩ năng của họ là trách nhiệm cá nhân riêng của họ nhưng phần lớn không biết kĩ năng nào được cần. Trong số các công nhân thất nghiệp, nhiều người bị lẫn lộn vì họ không biết kĩ năng nào sẽ giúp họ tìm ra việc làm hay kĩ năng nào được cần trong vài năm tới.

Khảo cứu này thấy rằng hầu hết các công nhân đều thiếu cảnh quan về kĩ năng họ có. Quá nửa tin rằng công ty giữ bản ghi về kĩ năng của họ vì họ đã làm việc trong nhiều năm. Phần lớn không nhớ họ có gì. Đa số nói rằng công ty của họ dựa trên kinh nghiệm của họ và không xem xét tới các kĩ năng đặc biệt. Chừng nào họ còn làm việc làm tốt, họ có thể duy trì việc làm của họ. Tuy nhiên, có những thay đổi trong thị trường việc làm ngày nay, đặc biệt ở các công ty toàn cầu lớn. Khảo cứu này thấy rằng nhiều công ty sẽ tiến hành kiểm kê về mọi kĩ năng mà họ phải chuẩn bị cho cạnh tranh nhiều hơn trong tương lai gần. Một nhà phân tích nghề nghiệp dự đoán: “Một khi việc kiểm kê kĩ năng được thực hiện, công ty sẽ có dữ liệu chính xác về bao nhiêu công nhân có kĩ năng mà họ cần và bao nhiêu có kĩ năng lạc hậu. Nhiều thay đổi sẽ xảy ra. Vì cạnh tranh toàn cầu đang xảy ra với các công ty bành trướng hoạt động của họ trên khắp thế giới, họ sẽ cần các kiểu công nhân khác nhau. Điều đó sẽ làm cho nhiều người bất hạnh. Sẽ không có "việc làm an toàn" thêm nữa và những người không biết cách điều chỉnh kĩ năng của họ và giữ cho họ được cập nhật sẽ bị loại bỏ.”

Khảo cứu này thấy rằng hầu hết các công nhân không biết họ cần kĩ năng nào để cải tiến nghề nghiệp của họ. Gần hai phần ba số công nhân phải chuyển nghề do thay đổi thị trường việc làm nhưng chỉ vài người có ý tưởng về kĩ năng họ sẽ cần. Số công nhân còn lại sẽ phải phản ứng với bất kì cái gì tới và điều đó là rất không thoải mái do tính bất định. Sự kiện là cuộc khủng hoảng tài chính ở Mĩ trong những năm qua và vấn đề hiện thời ở thị trường châu Âu sẽ làm cho mọi công ty cũng như chính phủ phải nhìn vào tính hiệu quả của họ. Khi tiền trở nên khan hiếm, ngân quĩ bị giới hạn cho nên giảm trong chi phí sẽ là ưu tiên chính. Khảo cứu này dự báo rằng cả các công ty tư nhân và chính phủ sẽ quay sang công nghệ thông tin (CNTT) như cách làm tăng tính hiệu quả và giảm chi phí. Điều đó sẽ lẩy cò việc số lớn công nhân bị sa thải trên khắp thế giới bị thay thế bởi các hệ thông tin lớn mà có thể tự động hoá qui trình nghiệp vụ. Những người làm việc trong các văn phòng chính phủ, luân chuyển giấy tờ, hay tham gia vào tương tác với công dân sẽ bị thay thế bởi các hệ thống chính phủ điện tử. Những người làm việc như thư kí, bán hàng, giao tiếp khách hàng sẽ bị thay thế bởi các hệ thống quản lí quan hệ khách hàng (CRM) và thương mại điện tử. Khảo cứu này dự đoán rằng phần lớn việc làm trong mười năm tới sẽ bao gồm thay thế và tự động hoá qui trình thiên về các công nhân có kĩ năng công nghệ thông tin. Khảo cứu này cũng chỉ ra rằng sẽ có thiếu hụt lớn về công nhân có kĩ năng CNTT do những thay đổi này.

Khảo cứu này cảnh báo rằng công nhân sẽ phàn nàn về các công ty không làm đủ để cải tiến kĩ năng của họ hay không đào tạo họ một cách công bằng. Sẽ có biểu tình như điều đang xảy ra ở Hi Lạp, Tây Ban Nha và Italy gần đây. Tuy nhiên, các công ty tư nhân đang vận hành theo lợi nhuận, không chăm nom tới con người. Khi họ có thể tăng tính hiệu quả và giảm chi phí, mọi sự sẽ xảy ra. Tất nhiên, sẽ là tốt nếu mọi công ty để thời gian để hỗ trợ cho công nhân của họ làm tăng trưởng nghề nghiệp của họ nhưng điều đó là không có trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Phần lớn các công ty không có thời gian, tiền bạc hay cảm tính tốt để làm như vậy. Chính trách nhiệm của công nhân là chăm nom cho họ.

Nếu bạn muốn đảm bảo kĩ năng của bạn là được cần tới, điều quan trọng là phải duy trì hiện hành với những thay đổi trong thế giới kinh doanh. Chính trách nhiệm của bạn là hiểu kĩ năng nào bạn cần có để được thuê, được đề bạt hay chuyển sang việc làm tốt hơn. Là công nhân, bạn không thể dựa trên công ty của bạn để hỗ trợ cho bạn, bạn không thể dựa trên thị trường việc làm địa phương bởi vì với toàn cầu hoá, nhiều thứ sẽ xảy ra và tác động lên mọi nước, mọi doanh nghiệp. Nếu bạn không chuẩn bị và sẵn sàng, bạn có thể bị choáng lớn. Nếu bạn là sinh viên, điều quan trọng cần đảm bảo rằng điều bạn học sẽ có nhu cầu cao bằng việc hiểu mọi thay đổi trong thế giới kinh doanh. Bằng việc biết kĩ năng nào được cần, bạn có thể chuẩn bị cho nghề nghiệp tốt hơn vào lúc bạn tốt nghiệp.

English version

Full article: The skills perspective

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!