Cảm xúc có thể sáng tạo hoặc phá hoại

Cảm xúc có thể sáng tạo hoặc phá hoại

Tôi đã có dụng ý lựa tiếng “thị dục”. Trong thực tế nó bao gồm cả đời sống tình cảm của ta. Nhưng khi áp dụng các lời khuyên trong cuốn này, muốn cho được dễ dàng hơn, bạn nên cho rằng tiếng đó trỏ các cảm xúc hoặc tình cảm, mà cảm xúc hay tình cảm thì cũng vậy, mặc dầu sự thực nghĩa có khác nhau.

Một buổi sáng mở tờ báo hằng ngày ra, bạn đọc tin một tai nạn xe hơi: người cầm lái vì cảm thấy mỗi mệt quá đỗi, gây ra tai nạn, làm cho một người đàn ông chết và chính mình cũng bị trọng thương.

Thí dụ đó cho bạn hiểu chút ít về tâm lí và cụ thể hóa vấn đề ta đương xét đây.

Cơ thể, tâm trí không bình thường mà lái xe thì là mắc một tội nặng rồi. Say rượu mà lái bậy, là bị phạt nặng.

Quá mệt mỏi mà vẫn cầm lái cũng là một tội nữa. Tình cảm rất quan trọng vì nhiều lí do (Tôi sẽ tóm tắt trong vài trang kết quả trong bốn chục năm kinh nghiệm của tôi). Tôi mong rằng bạn sẽ không giận tôi khi tôi nhấn mạnh vào vài tình cảm mà một số bạn biết rồi, một số khác bạn chưa hiểu rõ.

Nói cho gọn thì cảm xúc mới ra lệnh, trí tuệ chỉ thi hành mệnh lệnh của cảm xúc.

Bạn nên hiểu rõ điều đó đã rồi hãy đọc tiếp. Cảm xúc gợi cho ta suy nghĩ và đôi khi kiểm soát hành động của ta.

Tôi muốn lựa vài yếu tố quan trọng nhất rồi minh chứng bằng những thí dụ trong đời sống hằng ngày hoặc những tin tức đăng trên báo.

Những yếu tố đó là:

a. Sự sợ hãi

b. Sự căm thù

c. Tính khoe khoang

d. Tình yêu

e. Tính hà tiện

f. Sự thất vọng

g. Tính do dự

h.

Xét vấn đề theo cách đó thì môn tâm lí mất tính cách giáo khoa mà có tính cách thực tế trong đời sống hằng ngày.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
"Like" us to know more!