Cảm tình thoát ra ngoài cơ thể. Nhiệt liệt của cảm tình vô hạn. Cảm tình bền hơn cảm giác

III. Cảm tình thoát ra ngoài cơ thể. Nhiệt liệt của cảm tình vô hạn. Cảm tình bền hơn cảm giác. Vật chất và tâm thần liên lạc mật thiết với nhau

Cảm tình khác xa cảm giác. Cảm giác do một sự thay đổi trong cơ thể mà sinh ra, cảm tình do một sự xúc động hay một ý tưởng mà có. Không những ta phải trông thấy mà còn phải hiểu được một bức họa hay một hành vi rồi mới có thể xúc động trước những cái đó được. Cảm giác có liên lạc với cơ thể của ta, còn cảm tình như thoát ra ngoài cơ thể.

Chính vì lẽ đó mà thói quen làm cho cảm tính nhụt đi, còn cảm tình thì trái lại, có thể mỗi ngày một tế nhị hơn. Ở gần hoa luôn, ta không thấy thơm nữa. Nhưng càng làm điều thiện thì ta càng yêu điều thiện.

Epicure còn nhận thấy điều này nữa: nhiệt liệt của cảm giác có hạn mà nhiệt liệt của cảm tình vô hạn. Một nỗi vui hay nỗi khổ về vật chất mà mạnh quá hay lâu quá, làm cho ta chết được; còn lòng yêu đẹp của nghệ sĩ, lòng kính Chúa của tín đồ thì biết tới đâu là cùng! Sau hết cảm tình thường bền hơn cảm giác. Nhớ lại một bản đàn hay một bài thơ, ta có thể thấy thích như hồi mới nghe, mới đọc. Nhưng nhớ lại một món ngon, ta không lám sao tìm lại được một cảm giác thú vị ở trên lưỡi như khi ta đương ăn. Tuy vậy, không phải là có một hàng rào kín giuẫ cảm giác và cảm tình đâu. Có những cảm giác mà gốc là ở trạng thái về tinh thần. Như khi ta có một vết thương nhẹ không đau gì cả mà cứ nghĩ mãi rằng nó đau thì rồi ta cũng thấy đau. Lại nhiều khi ta chẳng thấy rằng vui làm cho ta khoẻ mạnh, buồn lâu làm cho ta đau yếu đó sao? Cho nên ta có thể nói rằng: “Trong cái vui và cái khổ về vật chất, bao giờ cũng có một phần thuộc về tâm thần, bao giờ cũng có một phần thuộc về vật chất”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!