Cảm giác thế nào khi sống trong cảm giác của bạn?

11.4. Cảm giác thế nào khi sống trong cảm giác của bạn?

Việc suy nghĩ một vấn đề có thể rất tiêu cực. Những câu hỏi như: “Điều gì bất ổn vậy?”, “Ai làm rối lên thế?”, “Tại sao điều đó lại xảy ra với tôi?” - tất cả đều nhấn mạnh vào cái bất ổn và có thể làm bạn phải hao tổn năng lượng và sự sáng tạo.

Tư duy theo kết luận logic, mặt khác, lại mang tính tích cực. Nó ngược với việc suy nghĩ về một vấn đề và sẽ đưa bạn đi theo hướng đúng hơn là để bạn làm những việc vô ích với những suy nghĩ tiêu cực. Với kiểu tư duy theo kết luận logic, bạn sẽ đặt ra những câu hỏi như: “Những gì trong tầm kiểm soát của mình?” “Mình có thể làm được gì với nó?” “Điều gì sẽ động viên mình?” “Điều gì sẽ thúc đẩy và kích động mình?” “Mình có thể thay đổi tình huống này như thế nào?”. Tư duy kiểu kết luận logic sẽ biến những vấn đề tiêu tốn năng lượng thành những mục đích mãnh liệt.

Hãy nghĩ đến giải pháp hơn là nghĩ đến vấn đề và luôn nghĩ đến thành công. Nói cách khác, hãy hình dung ra việc bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi “sống trong giải pháp của bạn”. Đây là một cách làm rất hiệu quả để tìm đến những cách tìm ra giải pháp. Nó cũng tạo ra một áp lực giữa vấn đề và giải pháp. Áp lực này có xu hướng tự nhiên là tự giải quyết theo hướng tích cực.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phương pháp học tập siêu tốc - Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn
  • Tác giả: Bobbi Deporter & Mike Hernaki
  • Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu
  • Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức – Công ty Sách Alpha
  • Đánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
  • Chính tả: Yendieu
  • Kỹ thuật: Zaqqaz, H
  • Biên tập và ̣̣̣̣đóng gói ebook: Annsuri
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!