Cảm giác tốt về bản thân

Cảm giác tốt về bản thân

Chúng ta cần duy trì được “cảm giác tốt về bản thân”. Với cảm giác đó, bạn cho rằng mình có thể làm được gì, biết làm gì thì hãy bắt tay vào làm. Nếu một người cho rằng mình rất tháo vát và cũng rất có tiềm năng, đồng thời đưa ra hành động với niềm tin đó thì tiền đồ của anh ta nhất định cũng sẽ rất sáng sủa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!