Cả lớp đứng chào, có mấy học sinh vẫn còn đùa nghịch

Cả lớp đứng chào, có mấy học sinh vẫn còn đùa nghịch

Giáo viên vào lớp, cả lớp đứng chào, có mấy học sinh vẫn còn đùa nghịch -> làm thế nào?

=> Cách giải quyết: Giáo viên đứng nghiêm, đưa mắt về phía học sinh đùa nghịch, đến khi lớp im lặng thì nói: “Thầy chào các em. Mời các em ngồi”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một số tình huống sư phạm thường gặp
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: Sưu tầm
"Like" us to know more!