Cơn mưa

CƠN MƯA

Chạy mưa

Trời đương nóng nực, lá cây ngọn cỏ im phăng phắc, bỗng có cơn gió mát thổi.

Ngẩng(1) lên trông(2) thấy về phía đông nam mây kéo đen nghịt một góc trời. Ai cũng bảo rằng sắp có trận mưa to. Ngoài đường cái kẻ đi người lại, người nào cũng bước rảo cẳng (lanh chân) để chóng về đến nhà, hay tìm chỗ trú (núp) cho khỏi ướt. Ở trong nhà thì tiếng gọi nhau ơi ới chạy mưa. Nào là quần áo, chiếu chăn(3), thóc lúa, rơm rạ, phải chạy cho mau. Đâu đâu cũng có tiếng động xôn xao, khác thường. Duy chỉ có ở ngoài đồng, anh đi cày, chị đi cấy, là cứ điềm nhiên làm việc, vì họ đã phòng bị đủ cả nón và áo tơi rồi.

(1) ngước. - (2) coi. - (3) mền.

Giải nghĩa

Đen nghịt = đen khắp cả, không hở chỗ nào.

Chỗ trú = chỗ nghỉ, chỗ tránh mưa.

Bước rảo cẳng = bước rảo cho nhanh. Có nơi gọi là săn chân.

Chạy = đây là cất đồ vào nhà.

Có thể bạn muốn xem