Cơ sở về tính toán mây

Một người quản lí hỏi tôi: “Có nhiều nhà tư vấn khởi xướng “tính toán mây” và “phần mềm như dịch vụ”. Tất cả họ đều nói rằng họ có thể giúp cho công ti tôi tiết kiệm tiền. Tôi không chắc về hứa hẹn của họ và bị lẫn lộn về những thuật ngữ này. Thầy có thể giải thích nó theo những điều cơ bản có thể được không?”

DĐáp: “Tính toán mây” là thuật ngữ tiếp thị giải thích việc chuyển giao tính toán như dịch vụ thay vì sản phẩm. Mọi thứ bạn cần như phần mềm, phần cứng và tài nguyên có thể được cung cấp bởi công ti cung cấp dịch vụ cho công ti của bạn qua mạng (điển hình là Internet). Về căn bản bạn “thuê” thay vì “mua” phần mềm tính toán, phần cứng và tài nguyên dựa trên việc dùng riêng của bạn và điều đó có thể tiết kiệm cho bạn một số tiền.

Với tính toán mây, công ti của bạn có thể có được hầu hết mọi thứ chuyển giao qua internet dựa trên phí dịch vụ. Với tính toán mây, bạn không phải mua phần cứng, phần mềm hay thuê người công nghệ thông tin để hỗ trợ cho nhu cầu tính toán của công ti của bạn. Gần như mọi thứ bạn cần đều có thể được cung cấp và hỗ trợ bởi công ti cung cấp dịch vụ.

Trong nhiều năm, để có ưu thế về công nghệ thông tin, công ti đã phải thành lập nhóm công nghệ thông tin (CNTT) để quản lí phần cứng, phần mềm, và cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Nhóm CNTT mua máy tính, máy chủ, kết cấu nền, và phần mềm. Họ cài đặt phần mềm, cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu và duy trì máy phục vụ, máy chủ v.v. Do đó nhóm CNTT là nhóm chi phí của công ti. Nếu họ quản lí kém, chi phí có thể vượt ra ngoài kiểm soát và nó làm giảm lợi nhuận của công ti. Bằng việc có công ti khác cung cấp dịch vụ CNTT này thay vì nhóm riêng của bạn, bạn có thể giảm chi phí bởi vì chi phí CNTT tổng thể được phân phối trong nhiều khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tối ưu hoá dịch vụ của họ tốt hơn là nhóm phát triển trong nhà. Theo nhiều nghiên cứu, xu hướng này đang xảy ra bây giờ và nó sẽ tiếp tục tăng trưởng trên toàn thế giới vì giảm chi phí là cần.

Có ba kiểu dịch vụ tính toán mây: Phổ biến nhất là “Phần mềm như dịch vụ (SaaS)”. Nó hội tụ vào việc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phần mềm chuyên doanh nghiệp như e-mail, hỗ trợ tài liệu, ứng dụng văn phòng như Quản lí quan hệ khách hàng Customer Relationship Management (CRM), Quản lí dây chuyền cung cấp Supply Chain Management (SCM) và Lập kế hoạch tài nguyên công ti Enterprise Resource Planning (ERP) v.v. Kiểu thứ hai được biết là Kết cấu nền như dịch vụ Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Nó hội tụ vào việc cung cấp cho khách hàng kết cấu nền tính toán và lưu giữ trên internet. Nó cho phép tổ chức và người phát triển kéo dài kết cấu nền CNTT của họ trên cơ sở “nhu cầu”. Kiểu thứ ba là Nền như dịch vụ Platform-as-a-Service (PaaS). Nó hội tụ vào việc cung cấp nền phát triển ứng dụng để cho phép khách hàng thúc bẩy tài nguyên của tổ chức đã được thiết lập để tạo ra và lưu kí các ứng dụng có qui mô lớn hơn là một cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ sẽ có khả năng giải quyết.

Ngày nay mọi công ti phần mềm lớn như IBM, Microsoft, Google, Oracle, Amazon v.v. đang cung cấp một số năng lực này cho khách hàng. Có hai cảnh quan của tính toán mây dựa trên những người có thể truy nhập vào tài nguyên, có thể được đặc trưng như mây chung và mây riêng.

Trong mây chung, tài nguyên được cung cấp như dịch vụ theo phí trả theo sử dụng, thường qua kết nối internet. Khách hàng có thể đổi qui mô sử dụng của họ theo nhu cầu và không cần mua phần cứng để dùng dịch vụ. Các công ti mây chung sẽ quản lí kết cấu nền và tài nguyên được người dùng của nó yêu cầu.

Trong mây riêng, tài nguyên được triển khai bên trong tường lửa và được quản lí bởi tổ chức của người dùng. Chính tổ chức của người dùng sở hữu kết cầu nền phần mềm và phần cứng và quản lí mây và kiểm soát truy nhập vào tài nguyên của mình. Điển hình, những tài nguyên và dịch vụ này không được chia sẻ bên ngoài tổ chức. Điều này tương tự như việc có nhóm CNTT riêng của bạn quản lí nhu cầu tính toán. Vì nó ở bên trong công ti của bạn, nó an toàn hơn.

English version

Full article: Cloud computing Basics

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
"Like" us to know more!