Cơ quan nào nhận nhiều máu nhất?

Cơ quan nào nhận nhiều máu nhất?

26. Which organ gets the most blood?

The kidneys get more blood in comparison to other body organs. Kidneys perform the important task of filtering and cleaning the blood of waste substances.

But when we exercise hard, the muscles get more blood. In fact, the body supplies the muscles with up to five times more blood than they get when the body is at rest.

Blood is diverted from other organs to feed the muscles. Only the blood supply to the brain is constant throughout.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-30.jpg

Cơ quan nào nhận nhiều máu nhất?

Hai quả thận nhận được nhiều máu nhất so với các cơ quan khác trong cơ thể. Thận thực hiện công việc quan trọng là lọc máu và làm sạch các chất thải khỏi máu.

Nhưng khi chúng ta vận động nhiều, các cơ cần nhiều máu hơn. Trong thực tế, cơ thể cung cấp máu cho các cơ nhiều gấp năm lần so với lượng máu mà chúng có trong khi cơ thể ở trạng thái nghỉ.

Máu được hướng đến các cơ quan khác để tiếp cho các cơ. Chỉ có máu cung cấp cho não là luôn luôn không đổi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!