Cơ hội việc làm và kĩ năng được cần

Cơ hội việc làm và kĩ năng được cần

Theo một khảo cứu kinh tế mới, kinh tế toàn cầu bắt đầu cải tiến và nếu bạn đang tìm việc làm, bạn sẽ có cơ hội tốt nếu bạn có kĩ năng đúng. Mặc dầu thị trường việc làm địa phương có thể biến động từ nước này sang nước khác nhưng năm 2014 được dự báo là năm tốt vì phần lớn các công ty đang thuê người để lấp vào nhiều vị trí họ cần nhưng đã không lấp được trong nhiều năm qua vì khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên đây không phải là lúc phạm sai lầm vì người tốt nghiệp đại học thường tìm điều họ muốn thay vì điều công ty cần thuê. Một khảo cứu mới điều tra trên năm nghìn người tốt nghiệp thất nghiệp trong sáu nước thấy rằng nhiều người trong số họ vẫn hi vọng tìm việc làm trong phương tiện tin tức, giải trí, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và trang trí nội thất, tất cả những nghề này không có nhu cầu cao bởi thị trường hiện thời. Tác giả của khảo cứu này lưu ý: “Điều quan trọng cho những người thất nghiệp này là đối diện với thực tại bằng việc tìm ra liệu có các việc làm mở ra không, công ty nào đang thuê người, và kĩ năng nào được cần để có việc làm thay vì tiếp tục ảo tưởng có được điều bạn muốn hay dựa trên bằng cấp của bạn là gì. Người tốt nghiệp thất nghiệp cần dành thời gian vào việc tự đánh giá mình để xác định mối quan tâm của họ, kĩ năng của họ và điều họ có thể cung cấp rồi so sánh với điều thị trường việc làm cần. Họ phải hỏi “Có kẽ hở giữa điều họ cần và điều tôi có thể cung cấp không?” “Tôi cần kĩ năng nào để có được việc làm?” Đây không phải là lúc chọn lựa mà là cơ hội để được sử dụng.

Dựa trên dữ liệu điều tra này, tác giả thấy 68% người tốt nghiệp thất nghiệp đã không có kĩ năng được cần, điều chỉ ra vấn đề cơ bản của việc chọn lĩnh vực học tập vì nhiều người trong số họ chắc sẽ làm tốt hơn nếu họ học ở các lĩnh vực khác như khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) điều có nhu cầu cao thay vì các lĩnh vực như xã hội, nghệ thuật hay giải trí. Tác giả viết: “Bạn không thể chạy Marathon chừng nào bạn chưa được đào tạo và bạn không thể nghĩ được về có việc làm tốt chừng nào bạn không có kĩ năng được cần.”

Lựa chọn lĩnh vực học tập trong đại học là rất quan trọng. Những lĩnh vực nào đó có cơ hội tốt hơn để tìm việc làm có liên quan tới bằng cấp của họ. Chẳng hạn, các sinh viên học khoa học, công nghệ hay kĩ nghệ rất có thể tìm được việc làm liên quan tới bằng cấp của họ, trong khi các khu vực như văn học, nghệ thuật, âm nhạc hay giải trí là ít có khả năng nhất để làm như vậy. Ngày nay trở lại trường để học các kĩ năng khác cung cấp cơ hội tốt hơn trong việc có việc làm và nó có thể là tuỳ chọn tốt nhất cho nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp. Không có đào tạo lại về kĩ năng mới, nhiều người có thể vẫn đứng trong hàng thất nghiệp hay làm việc trả lương thấp trong thời gian dài.

English version

Full article: Job opportunities and needed skills

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!