Cơ hội cho phụ nữ

Cơ hội cho phụ nữ

Theo một báo cáo giáo dục mới (2012), ngày nay phụ nữ chiếm 62% của mọi bằng cấp cử nhân ở Mĩ vì nhiều nữ ghi danh vào đại học hơn nam. Tuy nhiên phụ nữ chỉ chiếm 19% các bằng cấp trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Điều đó nghĩa là đa số phụ nữ vẫn theo đuổi các lĩnh vực truyền thống như giáo dục, kinh doanh, kinh tế, văn học, nghệ thuật hay dịch vụ xã hội. Không được hướng dẫn đúng, phụ nữ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt bởi KHÔNG học trong các lĩnh vực STEM nơi có nhu cầu cao và vị trí trả lương cao.

Theo báo cáo này, vấn đề có nguyên nhân do thiếu thông tin về STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học) trong các phụ huynh những người thường không theo dõi xu hướng thị trường; bị tách rời khỏi thực tại của những nghề này hay có thể có cách nhìn khác về các lĩnh vực này. Tác giả đã phỏng vấn hàng nghìn phụ nữ và thấy rằng những hiểu sai này có gốc rễ sâu sắc trong vai trò truyền thống của phụ nữ trong xã hội. Một người mẹ thừa nhận: “Tôi đã bảo con gái tôi học giáo dục vì khi tôi lớn lên, dạy học đã là nghề tốt nhất cho phụ nữ. Không phụ nữ nào đã bao giờ làm việc trong khoa học hay công nghệ trừ phi họ làm thư kí.” Một phụ nữ khác hối tiếc: “Gia đình tôi bảo tôi rằng là phụ nữ tôi có thể không phải làm việc vì chồng tôi sẽ chăm lo điều đó. Vai trò của tôi là lấy chồng và chăm sóc con cái. Tôi học kinh tế trong đại học và lấy chồng nhưng chúng tôi không thể sống được với thu nhập của chồng tôi. Ngày nay tôi bán các thứ ở chợ vì không có việc làm cho những người với bằng cử nhân trong kinh tế.” Một phụ nữ khác giải thích: “Chị tôi có bằng trong kinh doanh và làm việc cho công ty lớn nhưng chị ấy không được kính trọng vì giáo dục của chị ấy hay kĩ năng của chị ấy. Chi ấy được thuê bởi vì ngoại hình của chị ấy và chị ấy bị đối xử tệ cho nên chị ấy thường về nhà và khóc. Tôi không muốn giống như chị ấy nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi không thể học khoa học hay kĩ nghệ; những điều đó dành cho đàn ông, không cho đàn bà.”

Mặc dầu hiểu lầm văn hoá đã có trong thời gian dài, nhưng ngày nay với nhiều thông tin sẵn có thế trên Internet, mạng xã hội, và phương tiện tin tức, câu hỏi là tại sao phụ nữ vẫn KHÔNG ghi danh vào lĩnh vực STEM? Mặc dầu ngày nay dữ liệu có chỉ ra rằng số phụ nữ học khoa học y tế đã tăng lên và một phần ba sinh viên theo ngành y là phụ nữ nhưng có nhiều chọn lựa hơn chỉ là y. Chẳng hạn, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) và kĩ nghệ là các nghề tốt nhất cho cả đàn ông và đàn bà. Người tốt nghiệp có bằng cử nhân trong những lĩnh vực này có thể dễ dàng kiếm được việc làm trả lương tốt trong chỉ bốn năm và có thiếu hụt người có kĩ năng CNTT ở mọi nước. Câu hỏi của tôi là: Bao nhiêu phụ nữ nhận được thông tin này? Bao nhiêu phụ huynh biết về thông tin này? Và bao nhiêu cố vấn nhà trường phổ thông khuyên học sinh theo học các lĩnh vực STEM? Chừng nào thông tin về những nghề và cơ hội này còn chưa được biết tới, nhiều phụ nữ sẽ vẫn bỏ lỡ cơ hội này. Ngày nay, nhiều chính phủ đang lấy bước đi khuyến khích phụ nữ ghi danh vào các lĩnh vực STEM. Nhiều người điều hành công nghiệp đã tham gia cùng. Phó chủ tịch Google Susan Vijcicki gửi một bức thư ngỏ đề nghị phụ nữ học công nghệ thông tin và khuyến khích họ là "người sáng tạo phần mềm, không chỉ là người dùng."

Mặc dầu có thể phải mất thời gian cho thay đổi xảy ra và qua thời gian chúng ta có thể thấy nhiều phụ nữ đi vào trong kĩ nghệ và công nghệ NHƯNG chờ đợi "cái gì đó xảy ra" có phải là điều đúng không? Ngày nay thế giới cần nhiều nhà khoa học và kĩ sư để đáp ứng cho nhu cầu cao. Chúng ta có nên chỉ đợi không? Tôi nghĩ phụ nữ cần nhiều thông tin về những cơ hội này cho họ ra quyết định, và họ sẽ ra quyết định ĐÚNG. Ngày nay mọi gia đình đều cần hai nguồn thu nhập để sống còn và chúng ta cần nhiều phụ nữ có nghề nghiệp chuyên môn hơn chỉ làm việc trong vai trò hỗ trợ. Điều chúng ta cần là thúc đẩy nhiều khoa học và công nghệ trong mọi trường để khuyến khích học sinh hội tụ vào những khu vực này. Học sinh phải được dạy sớm rằng đây là các khu vực có tương lai tốt và được kính trọng cao vì thế giới cần các nhà khoa học và nhà công nghệ. Chúng ta đang đi vào thông tin trong hơn mười năm nay và chúng ta KHÔNG nên chờ đợi.

English version

Full article: Opportunities for Women

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!