Cơ hội cho ứng dụng di động của Apple

Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ ba trong khoa học tính toán. Em thích bài báo của thầy về ứng dụng di động và muốn bắt đầu viết ứng dụng cho iPhone vì em đã có iPhone. Làm sao em bắt đầu? làm sao em bán được ứng dụng của em? Em phải liên hệ với ai? Và làm sao em nhận được tiền trả lại?”

Đáp: Nếu bạn muốn viết ứng dụng cho iPhone, bạn cần có máy tính Mac (Mac Mini, iMac, MacBook v.v.). Bạn không thể phát triển ứng dụng Apple trên máy Windows hay Linux PC. (Đây là cách ông Steve Jobs làm tiền). Bạn sẽ cần tải xuống “SDK” và “Xcode” của Apple và cài chúng trong máy tính Mac của bạn. Từ đó, bạn có thể bắt đầu tạo ra ứng dụng riêng của bạn. Hệ thống phát triển cũng chứa một “bộ mô phỏng” cho nên bạn có thể kiểm thử ứng dụng của bạn để xem nó chạy thế nào. Bạn có thể kiếm nhiều thông tin kể cả “bài học tự do” về cách phát triển ứng dụng từ website của Apple:

http://developer.apple.com/programs/ios/develop.html

Sau khi tạo ra ứng dụng của bạn, bạn phải kiểm thử nó cẩn thận để chắc nó làm việc. Đến lúc này, bạn cần trả cho Apple $99 đô la để đăng tuyển vào chương trình người phát triển iOS. (Đây là cách ông Steve Jobs làm nhiều tiền). Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt ứng dụng của bạn trên iPhone, iPod Touch, và iPad của bạn. Nó cũng cho bạn truy nhập vào nhiều công cụ hơn kể cả các phiên bản mới và trước đây của SDK. Để kiểm thử trên những thiết bị này, bạn cần một chứng chỉ phát triển iPhone. Bạn có thể chạy ứng dụng “Keychain Access” trên máy Mac của bạn (trong công cụ của người phát triển) và sinh ra một “Yêu cầu kí chứng chỉ” rồi tải nó lên cho Cổng người phát triển iPhone của Apple và nhận chứng chỉ. (Về chi tiết, bạn có thể theo hướng dẫn từ website của Apple).

Bước tiếp là đăng kí iPhone hay iPad của bạn như một thiết bị kiểm thử. Rồi bạn đăng kí ứng dụng của bạn. Cuối cùng, sau khi có cả tên hiệu ứng dụng và tên hiệu thiết bị bạn có thể sinh ra “Hồ sơ cung cấp” trên website của Apple. Điều này cho lấy tệp được tải xuống, được cài đặt trong Xcode và bạn có thể cho chạy ứng dụng của bạn trên iPhone của bạn.

Nếu mọi sự chạy ổn thì bạn có thể phân phối ứng dụng của bạn cho cửa hàng App. Bạn có thể cho nó tự do (không thu tiền) hay đặt giá cho nó. Để đệ trình ứng dụng của bạn cho cửa hàng App bạn cần chuẩn bị một danh sách các từ mô tả để cho nó có thể được tìm thấy trong cửa hàng App, ba biểu tượng (29 x 29, 57 x 57 và 512 x 512). Một hình ảnh khi bắt đầu cho chạy xuất hiện trong khi App của bạn đang tải xuống, vài màn hình ngắn (1-4) của màn hình của App của bạn và một hợp đồng với Apple (hợp đồng này sẽ xác định giá, phương pháp thanh toán giữa bạn và Apple). Sau khi hoàn thành tất cả những cái này, bạn có thể đệ trình cho website “ItunesConnect”, đặt giá (hay không nếu nó là tự do) v.v. Trong vài ngày, nó phải xuất hiện trong kho của Apple.

Xin lưu ý rằng Apple sẽ kiểm thử và chạy app của bạn trước khi họ đặt nó vào cửa hàng của họ và bán nó hộ bạn. Họ có thể bác bỏ nó nữa. (25% các app bị bác bỏ) cho nên xin đọc tài liệu thực hành tốt nhất và chính sách của Apple cho cẩn thận. Steve Jobs có chuẩn chất lượng rất cao cho mọi app trong cửa hàng của ông ấy. Apple sẽ bác bỏ mọi app có chứa: chủ đề khiêu dâm hay đang tranh cãi, nó bị hỏng trong khi kiểm thử của Apple, nó chứa mã độc hay virus, và nó dùng “API riêng tư”.

Cửa hàng App là rất phổ biến cho khách hàng mua app di động và cho người phát triển để bán app của họ. Ngày nay, có trên một triệu apps, từ trò chơi cho tới kinh doanh và nhiều app tự do. Phần lớn các app thương mại có giá rất hợp lí (ít hơn $1 tới $5 mỗi lần tả).

Cho nên chúc bạn may mắn với app của bạn và có sáng tạo!

English version

Full article: Apple's mobile applications opportunity

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
"Like" us to know more!