Cũng có khi phải tranh đấu với tự nhiên và uốn nắn lại tự nhiên

IV. Nhưng cũng có khi phải tranh đấu với tự nhiên và uốn nắn lại tự nhiên nữa

Vậy chức vụ của cha mẹ và thầy học không phải là tiêu cực, chỉ việc thuận theo tự nhiên và giúp sức nó mà thôi. Có khi còn phải tranh đấu với nó nữa, để uốn nắn nó. Cho nên Fénelon dùng hình phạt, roi vọt với học trò ông. Nhưng ông khuyên ta nên thận trọng, nếu không thì tâm hồn của trẻ sẽ yếu đi, sức của chúng suy đi, sự hoạt động cũng kém đi. Lời khuyên đó mơ hồ quá, khó thực hành được, cho nên ta phải xét vài xu hướng chính của ta để biết cách trị chúng hay bồi bổ chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!