Công việc trừ cỏ và chăm sóc mía lần đầu thực hiện vào lúc nào?

36) Công việc trừ cỏ và chăm sóc mía lần đầu thực hiện vào lúc nào?

Ruộng mía sau khi trồng từ 10 - 15 ngày mầm bắt đầu mọc lên khỏi mặt đất. Thời gian mầm mọc mía kéo dài khoảng 2 - 3 tuần lễ (hoặc lâu hơn) tuỳ thuộc giống mía và thời vụ trồng. Ở miền Bắc, nếu trồng vào mùa rét thì thời gian mầm mọc sẽ chậm và kéo dài nhiều tuần. Như vậy, đợt làm cỏ đầu tiên, kết với các công việc chăm sóc thực hiện trong khoảng từ 4 - 6 tuần lễ từ khi trồng, mía có 5 - 7 lá và bước sang thời kỳ đẻ nhánh. Những công việc cụ thể của đợt làm cỏ và chăm sóc này là:

- Kiểm tra và trồng giậm vào những chỗ bị mất quãng trên hàng mía do hom trồng mầm không mọc để bảo đảm mật độ cây của ruộng mía (sử dụng mầm hom dự phòng ở hai đầu hàng mía đã chuẩn bị để trồng giậm).

- Tiến hành làm cỏ trong và giữa hai hàng mía. Kết hợp diệt cỏ, xới váng đất và bón phân thúc đợt một tạo điều kiện cho đất tơi xốp để bộ rể phát triển và cây đẻ nhánh mạnh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!