Công việc nhà nông quanh năm (tiếp theo)

Công việc nhà nông quanh năm (tiếp theo).

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Thợ gặt

Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai. Ruộng cao đóng một gàu giai,
Ruộng thấp thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa có đòng đòng,
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.
Gặt hái ta đem vê nhà,
Phơi khô, quạt sạch, ấy là xong công.

Giải nghĩa

- Vơi = không đầy, kém đi, cạn đi.

- Gàu giai = một thứ gàu có dây, phải hai người cầm mà tát nước.

- Gàu sòng = một thứ gàu buộc vào ba cái cọc, một người tát.

- Đòng đòng = hoa lúc còn non, chưa ra khỏi cái màng bọc ở ngoài.

- Vơi = lưng.

Có thể bạn muốn xem