Công việc ngoài đồng

CÔNG VIỆC NGOÀI ĐỒNG

Cày ruộng, đập đất

Hằng ngày tôi đi học, phải qua một cánh đồng rộng.

Tôi thường thấy: đàn ông thì cày bừa, đàn bà thì đập đất, trẻ con thì chăn trâu, chăn bò. Lúc trời làm khô cạn, thì tôi thấy nào là người khai ngòi, đắp bờ, nào là người tưới cây, tát nước. Lúc nào ngoài đồng cũng có người làm, trông thật là vui vẻ.

Giải nghĩa

Hằng ngày = ngày nào cũng thế.

Khô cạn = cạn hết cả nước.

Khai ngòi = cuốc đất làm rãnh cho nước chảy.

Đắp bờ = be đất cao lên để giữ nước.

Bài tập

Học tiếng - Tát nước - đắp bờ - cánh đồng - cày - đập - chăn.

Đặt câu - Muốn sang làng bên kia, phải đi qua này (nầy). - Cha tôi ruộng, mẹ Tôi … đất. - Em tôi …. bò.- Khi ruộng khô ráo thì phải vào. - Muốn giữ lấy nước ở ruộng thì phải …

Có thể bạn muốn xem