Công ty tốt và xấu

Công ty tốt và xấu

Một người tốt nghiệp phần mềm hỏi tôi: "Khác biệt là gì giữa công ty phần mềm tốt và công ty xấu. Làm sao tôi phân biệt được họ? Có cách nào tìm ra trước khi tôi làm việc cho họ không? Xin thầy lời khuyên."

Đáp: Cách tốt nhất là hỏi những người làm việc ở đó. Hỏi người phát triển về điều kiện làm việc của họ. Tìm ra ai từ trường của bạn ra và làm việc ở đó và hỏi họ.

Công ty phần mềm xấu đầy quan liêu và cạnh tranh. Trong công ty xấu, người quản lí thiên vị một số người phát triển hơn những người khác bằng việc chỉ chia sẻ thông tin với những người phát triển họ ưa chuộng. Người phát triển có kinh nghiệm kiểm soát hoạt động dự án và bảo vệ vị trí của họ bằng việc nhận mọi việc quan trọng, để lại cho các thành viên tổ ít kinh nghiệm với công việc tầm thường, phần lớn là viết mã và kiểm thử. Những người phát triển cạnh tranh lẫn nhau để có được sự chú ý của người quản lí với hi vọng "lên lương tốt hơn" hay "điểm thưởng".

Công ty phần mềm tốt là năng động hơn và thường tăng trưởng nhanh. Trong công ty tốt, người quản lí có viễn kiến và chiều hướng rõ ràng về làm cái gì. Có ý thức làm việc tổ nơi các thành viên tổ giúp đỡ lẫn nhau khi mọi người đều có cơ hội đóng góp cho mục đích chung của công ty. Thông tin và tri thức thường được chia sẻ cởi mở qua cộng tác thường xuyên. Không có anh hùng cá nhân nhưng chỉ có tổ khi những người phát triển nhìn nhau như đối tác thay vì đối thủ cạnh tranh.

Công ty phần mềm xấu đầy sức ép gây ra bởi lịch biểu bị lỡ, yêu cầu bị thiếu và mong đợi không hiện thực. Những người phát triển chỉ làm điều họ được người quản lí bảo. Họ có thể dành nhiều tuần làm việc theo cách riêng của họ để chuyển giao một chức năng nhưng không muốn chia sẻ thông tin với người khác. Nhiều công việc kéo dài nhiều giờ và thường ở khu vực cô lập. Họ không thích kiểm điểm và thường tranh cãi với nhau để bảo vệ vị trí của họ. Ít người có trách nhiệm cho công việc của họ và thường để trễ những việc cố định cho tới phút chót. Nhiều người thường bỏ công ty sau vài tháng cho nên bao giờ cũng có việc làm mở ra.

Trong công ty phần mềm tốt, người phát triển cam kết với công việc của họ và nói chung chuyển giao chúng. Họ lập kế hoạch công việc tương ứng và tuân theo nó với nhịp độ giữ cho họ tìm ra giải pháp tốt nhất và không chạy xô làm mọi việc một cách nhanh chóng. Kiểm thử và tích hợp nghĩa là lấy các bước nhỏ, biết ngay nếu có lỗi nào và không bao giờ để các lỗi trở thành không thể quản lí được. Người phát triển hỗ trợ lẫn nhau khi mọi sự thành khó khăn. Bằng việc cộng tác họ chuyển giao sản phẩm đều đặn và nhận phản hồi trong kiểm điểm. Họ thường nhận trách nhiệm tập thể để liên tục cải tiến công việc của họ. Họ hiểu rằng họ sửa càng sớm mọi thứ, sẽ càng dễ chuyển giao hơn về phần mềm chất lượng. Phần lớn những người phát triển tận hưởng làm việc ở đó và thường ở lại đó.

English version: Good and bad company

A software graduate asked me: "What is the difference between a good software company and a bad one. How do I distinguish them? Is there any way to find out before I work for them? Please advice."

Full article: Good and bad company

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!