Công ty khởi nghiệp tỉ đô la

Công ty khởi nghiệp tỉ đô la

Một người bạn gửi cho tôi một danh sách các công ty khởi nghiệp đã đạt tới giá trị tỉ đô la. Nó xác nhận niềm tin rằng công ty khởi nghiệp về công nghệ, đặc biệt công ty khởi nghiệp phần mềm đang làm rất tốt về tài chính. Nếu bạn nhìn vào lúc họ bắt đầu công ty và ngày nay bạn có thể thấy rằng với viễn kiến tốt, lãnh đạo tốt, và mô hình doanh nghiệp đúng, nhiều người đã tăng trưởng công ty khởi nghiệp của họ thành doanh nghiệp lớn trong thời gian rất ngắn. Có vẻ như là cứ hai hay ba tháng, các công ty khởi nghiệp nào đó lại đạt tới giá trị tỉ đô la hay hơn. (Dựa trên giá trị thị trường của việc đưa ra thị trường chứng khoán (IPO) hay được công ty khác mua lại). Tất nhiên sau đó họ không còn là công ty khởi nghiệp nhưng là công ty lớn thành công.

Danh sách này bao gồm chủ yếu các công ty khởi nghiệp công nghệ ở Mĩ nhưng nếu chúng ta nhìn sang các nước khác, tôi chắc dữ liệu sẽ ấn tượng hơn nhiều. (Nghĩ về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ!).

Vào lúc này tôi có thể nêu tên vài công ty khởi nghiệp thành công mà đã trở thành người khổng lồ với giá trị hơn một tỉ đô la như Tencent, Baidu, Alibaba, Shanda, 360Buy, Sina, Sohu, Netease, NetDragon, KingSoft (Trung Quốc). DeNA, GREE, Rakuten, CyberAgent (Nhật Bản) and NHN, Nexon (Hàn Quốc) v.v.

Nếu bạn không tin rằng công ty khởi nghiệp là xu hướng mới ngày nay và tương lai, các tỉ phú và triệu phú hầu hết là những người kĩ thuật trẻ thì bạn có thể nhìn vào danh sách này. (Phần lớn những người sáng lập ra các công ty này đều trẻ, nhiều người mới độ tuổi hai mươi hay ba mươi. Chỉ vài người ở độ tuổi bốn mươi)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!