Công ty khởi nghiệp

(đổi hướng từ Công ti khởi nghiệp)

Công ty khởi nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: "Em thích blog của thầy về công ty khởi nghiệp và nhà doanh nghiệp. Em có nhiều ý tưởng hay và đã học vài môn công ty khởi nghiệp. Nhưng em cần lời khuyên của thầy trước khi bắt đầu công ty của em. Xin thầy giúp."

Đáp: Công ty khởi nghiệp dễ nói, nhưng KHÔNG dễ làm. Bất kì ai cũng có thể có các ý tưởng, nhưng biến ý tưởng thành công ty khởi nghiệp lại không đơn giản. Mọi nhà doanh nghiệp đều tin ý tưởng của họ là tốt; giải pháp của họ là tốt nhất, hay sản phẩm của họ là hoàn hảo. Nhiều người tràn đầy lạc quan và vội vàng bắt đầu công ty, và họ thường thất bại. Trước khi bắt đầu một công ty, ý tưởng phải được làm hợp thức trước tiên.

Bước làm hợp thức đầu tiên là xác định liệu ý tưởng của bạn có thể giải quyết được vấn đề mà người khác không thể giải quyết được không. Điều đó nghĩa là bạn phải hiểu vấn đề một cách chi tiết trước khi phát triển giải pháp. Không hiểu rõ nó, giải pháp của bạn có thể không đủ tốt. Bước thứ hai là biết vấn đề khẩn thiết thế nào; nếu nó không khẩn thiết, và không ai quan tâm tới nó, thì không có lí do để làm việc trên nó. Cho dù có nhu cầu, bạn phải nghiên cứu bao nhiêu người muốn vấn đề được giải quyết. Nói cách khác, thị trường tiềm năng lớn thế nào. Nếu chỉ vài người cần giải pháp của bạn, thì nó có thể không đáng để bắt đầu công ty.

Khởi đầu công ty cần thời gian, tiền bạc và nhiều nỗ lực và mục đích của công ty là phải sinh lời được. Nếu bạn không thể làm ra đủ tiền, không có lí do gì để bắt đầu công ty. Bạn cần có nhiều khách hàng để biện minh cho việc bắt đầu công ty; không ai muốn bắt đầu công ty để mất tiền. Lời khuyên của tôi: Đừng vội bắt đầu cái gì đó mà bạn có thể hối tiếc về sau. Nếu giải pháp của bạn là tốt và có nhiều khách hàng, bạn cần chiến lược để ngăn cản người khác khỏi đánh cắp ý tưởng của bạn hay phát triển giải pháp tương tự - Bạn cần xin cấp bằng phát minh để bảo vệ bạn, giải pháp của bạn và công ty khởi nghiệp của bạn.

Là nhà doanh nghiệp, bạn phải sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Phát triển công ty khởi nghiệp là rủi ro, và bạn cần đam mê lớn và kiên trì xây dựng công ty. Công ty khởi nghiệp yêu cầu nhiều công việc gian nan mà bạn thậm chí không biết chúng tồn tại, và có những chướng ngại dọc con đường bạn phải vượt qua. Chính quyết tâm của bạn, đam mê của bạn, và cam kết của bạn sẽ giúp bạn là nhà doanh nghiệp giỏi. Một ý tưởng tốt là chưa đủ; một giải pháp tốt cũng không đủ, đôi khi bạn thất bại, không phải một lần mà nhiều lần. Nhưng nếu bạn tiếp tục học từ sai lầm của bạn và không từ bỏ, bạn có thể làm tốt.

Tôi không biết bạn đã học được bao nhiêu từ các môn học khởi nghiệp, và tôi không muốn làm ngã lòng bạn từ việc theo đuổi cuộc hành trình công ty khởi nghiệp của bạn. Lời khuyên của tôi là bạn cần xử lí thận trọng và làm hợp thức ý tưởng của bạn cho tới khi bạn có thể có hiểu biết tốt hơn về giá trị của nó trong thị trường.

English version: Startups

A student wrote to me: "I like your blog about startup and entrepreneur. I have many good ideas and have taken several startup courses. But I need your advice before starting my company. Please help."

Full article: Startups

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!