Công thức luân canh ở một số vùng mía như thế nào?

65) Công thức luân canh ở một số vùng mía như thế nào?

Ở một số vùng mía trên phạm vi cả nước, bà con trồng mía có những công thức luân canh, xen canh thật hay mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Dưới dây xin được giới thiệu một vài công thức:

- Vùng mía đồng bằng Bắc bộ (và những nơi cần điều kiện):

+ Trồng mía xen họ đậu hoặc xen lạc trong mía. Thu trái. Vùi toàn bộ thân lá vào gốc mía làm phân bón.

+ Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 - 6 năm) luân canh với lúa hoặc các cây rau màu khác (khoai tây, khoai lang, rau màu vụ đông,...) rồi trở lại trồng mía.

- Vùng đất cao (Đông Nam bộ và những nơi cùng điều kiện): Trồng mía, trồng xen trong mía các cây họ đậu (đậu xanh, đậu đen, đâu nành) ở những nơi có điều kiện. Thu trái. Vùi thân lá cây đậu vào gốc mía làm phân bón. Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 - 6 năm) luân canh đất trồng mía với cây họ đậu (1 - 2 vụ đậu liên tiếp). Thu một phần trái còn toàn bộ cày vùi làm phân bón. Hoặc cho đất nghỉ ngơi 6 tháng rồi lại tiếp tục trồng mía.

- Vùng đất thấp (Tây Nam bộ và những nơi cùng điều kiện):

+ Khu vực trồng mía lên liếp: Trồng mía. Xen canh cây họ đậu trong mía. Thu trái vùi thân lá vào gốc làm phân bón. Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 - 6 năm) luân canh với các cây họ đậu một năm, vét lại mương rãnh và đắp lại liếp rồi tiếp tục trồng mía trở lại.

+ Khu vực không lên liếp mía trồng lại hàng năm: Trồng mía. Xen họ đậu xanh giữa hai hàng mía. Thu trái, vùi toàn bộ thân lá vào gốc mía làm phân bón. Sau 3 - 4 vụ trồng mía (3 - 4 năm) luân canh hai vụ lúa cao sản hoặc một vụ mía một vụ màu rồi tiếp tục trồng mía trở lại

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!