Công nhân có kĩ năng

Công nhân có kĩ năng

Theo một khảo cứu của Viện toàn cầu McKinsey, đến 2020 sẽ có thiếu hụt từ 38 triệu tới 40 triệu công nhân có kĩ năng (công nhân có bằng đại học) để đáp ứng cho nhu cầu thị trường toàn cần khi thế giới chuyển từ kinh tế chế tạo sang kinh tế thông tin. Đồng thời, sẽ có thặng dư 95 triệu hay hơn những công nhân kĩ năng thấp (công nhân không có bằng đại học) trên toàn cầu và điều này có thể làm lẩy cò những thay đổi lớn cả về chính trị và xã hội. Các nước thất bại trong dịch chuyển này sẽ kinh nghiệm kinh tế không ổn định và khủng hoảng chính trị. Báo cáo này dựa trên ước lượng về dự phóng lực lượng lao động toàn cầu là 3.5 tỉ người đến năm 2020, so với 2.9 tỉ ngày nay.

Theo một khảo cứu toàn cầu khác về cảnh quan việc làm tương lai, 75% số việc làm trong mười năm tới sẽ yêu cầu giáo dục đại học vì chúng sẽ bao gồm những tri thức nào đó, đặc biệt tri thức về công nghệ thông tin (CNTT). Với sự phát triển nhanh chóng của điện thoại thông minh và e-business, mbusiness, và m-government, sẽ có nhu cầu nhiều hơn về công nhân có kĩ năng CNTT khi thế giới đang nhanh chóng chuyển từ kinh tế chế tạo sang kinh tế thông tin. Khảo cứu này dự báo rằng thất nghiệp cho những công nhân kĩ năng thấp sẽ tăng lên cao nhất trong lịch sử quãng năm tới bẩy lần hơn mức hiện thời. Các nước có dân số cao như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải tăng lực lượng lao động có giáo dục của họ lên để đáp ứng nhu cầu của họ cỡ 23 tới 30 triệu công nhân kĩ năng cao trước năm 2020.

Báo cáo nào gợi ý rằng thiếu hụt công nhân kĩ năng cao chỉ có thể tránh được bằng việc tăng gấp đôi tỉ lệ đạt tới giáo dục đại học, giữ được công nhân trong công nghệ, hay khuyến khích việc di trú của công nhân có giáo dục sang nước họ. Báo cáo này nghiên cứu rằng phần lớn các nước sẽ chọn tuỳ chọn dễ nhất và ít tốn kém nhất bằng việc cho phép các công nhân có giáo dục được nhập cư để làm việc ở nước họ thay vì cải tiến hệ thống giáo dục của họ hay giữ lại công nhân hiện thời. Mối quan tâm là điều gì sẽ xảy ra cho các nước mất đi các công nhân có kĩ năng của họ? Báo cáo này dự báo rằng sẽ có thất nghiệp cao, bất ổn chính trị, sụp đổ kinh tế và thậm chí nội chiến giữa các phần nào đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!