Công nghiệp nặng không bằng công nghiệp nhẹ

Công nghiệp nặng không bằng công nghiệp nhẹ

Công nghiệp nặng có chu kỳ đầu tư dài, tiêu tốn nhiều vốn, thu hồi chậm, nói chung không phải là lĩnh vực cạnh tranh vốn tư nhân. Gia công chế tạo và kinh doanh sản phẩm công nghiệp nhẹ rủi ro ít, hiệu quả nhanh, khá thích hợp với tiền vốn tư nhân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!