Công nghiệp Ấn Độ

Công nghiệp Ấn Độ

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp CNTT của Ấn Độ đang đi tới su thiếu hụt trầm trọng cac nhân công co kĩ năng cao. Họ nói Ấn Độ sẽ không thể đạt tới tỉ lệ tăng trưởng dung voi mục tiêu nếu vấn đề này không được giải quyết ngay tức khắc.

Ngày nay phần lớn các kĩ sư tốt nghiệp đại học đều thiếu những kĩ năng cần thiết, điều này được nói trong một hội nghị tại thành phố Hyderabad. Cơ quan công nghiệp phần mềm NASSCOM đã cảnh báo rằng Ấn Độ đang đối diện với sự thiếu hụt nửa triệu công nhân có kĩ năng trước năm 2010. Chủ tịch của NASSCOM, ông Kiran Karnik nói tại hội nghị rằng việc đáp ứng nhu cầu đào tạo các kĩ sư có kĩ năng cao sẽ là thách thức lớn nhất cho ngành công nghiệp trong những năm tới. Ông nói rằng ngành công nghiệp CNTT ở Ấn Độ cần quãng 350,000 kĩ sư hàng năm, nhưng chỉ đào tạo được khoảng 150,000 kĩ sư có kĩ năng cao. Điều này tạo ra thiếu hụt trầm trọng các doanh nghiệp. Ông Karnik nói: “Mặc dù Ấn Độ có thể đào tạo một số sinh viên và kĩ sư khổng lồ, nhưng những người có kĩ năng cao và biết làm việc theo quy trình được các công ti toàn cầu cần tới lại thường thiếu hụt do việc huấn luyện công nghệ lạc hậu và hệ thống giáo dục cổ lỗ.”

Hiện thời ngành công nghiệp xuất khẩu phần mềm ở Ấn Độ có khoảng 1.3 triệu người và trong năm nay có thể đạt tới 60 tỉ đô la trong khi doanh nghiệp phần mềm nội địa có thể đạt 7 – 8 tỉ đô la. Ấn Độ đang lập kế hoạch bành trướng kinh doanh sang các nước khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia bằng việc khoán ngoài những công việc kém quan trọng ở đó và giữ doanh nghiệp sinh lợi ở nhà. Nhiều hãng đào tạo Ấn Độ đã hoạt động tích cực ở các nước mà họ đã nhắm tới để huấn luyện công nhân ở đó.

Chủ tịch Intel (Ấn Độ) Frank B Jones nói trong cuộc hội nghị rằng ngày càng trở nên khó tìm được các kĩ năng cần có trong số những người tốt nghiệp đại học ở Ấn Độ. Ông nói rằng các doanh nghiệp thuê người từ các đại học đều phải có chương trình đào tạo rất lâu để tích hợp họ vào cách làm việc của công ti. Các công ti như Intel đã phải dựa vào những người Ấn Độ có kĩ năng đã làm việc ở Mĩ nhiều năm – bây giờ muốn trở về nhà. Frank Jones nói rằng quãng 10% lực lượng lao động của Intel đã quay về Ấn Độ qua chương trình đó nhưng không đủ nên Intel phải tìm những người có kĩ năng cao ở các nước khác trong tương lai.

English version

Full article: India industry

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!