Công nghệ trong lớp học

Một thầy giáo viết cho tôi: “Công nghệ đang làm thay đổi nhiều thứ, nhưng thầy có nghĩ rằng trường học trực tuyến sẽ thay thế cho trường học truyền thống không? Thầy giáo phải làm gì trong thời đại công nghệ này? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Công nghệ đang làm thay đổi nhiều cho lớp học, nhưng tôi KHÔNG nghĩ trường học trực tuyến có thể thay thế lớp học truyền thống. Giá trị tốt nhất của trường truyền thống là tương tác mặt đối mặt giữa thầy và trò. Công nghệ có thể giúp thay đổi phương pháp dạy của chúng ta từ “Truyền thụ tri thức” sang “Hướng dẫn học hành” và tạo điều kiện cho tư duy phê phán của học sinh. Trong cách tiếp cận học chủ động, học sinh có thể lên trực tuyến để kiểm các tài liệu lớp học và thu được tri thức nào đó, nhưng việc họ học tốt thế nào vẫn còn phụ thuộc vào hướng dẫn của thầy giáo. Tất nhiên, thầy giáo sẽ cần thay đổi cách họ dạy bằng việc dùng công nghệ.

Việc dùng công nghệ xuất hiện bên ngoài lớp học bởi việc cho phép học sinh chuẩn bị và học nhiều thứ trước khi lên lớp. Nó tạo ra nhiều thời gian hơn cho thảo luận trên lớp điều làm cho việc học được hiệu quả. Học sinh dùng tài liệu trực tuyến để học những điều cơ bản, nhưng họ cần phát triển mức độ tri thức sâu hơn để cho họ có thể áp dụng vào giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của thầy giáo trên lớp. Bằng việc đăng tài liệu lớp học và bài tập về nhà lên trực tuyến, thầy giáo có thể có nhiều thời gian hơn để hướng dẫn và tương tác với học sinh trong lớp. Điều đó sẽ làm cho học sinh học nhiều hơn và phát triển kĩ năng tư duy phê phán.

Công nghệ có thể giúp thay đổi phương pháp dạy truyền thống về đọc bài giảng thành cách tiếp cận học chủ động mới nơi học sinh học một cách chủ động dưới sự hướng dẫn từ thầy giáo.

English version

Full article: Technology in the classroom

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!