Công nghệ thông tin ở Hàn Quốc

Công nghệ thông tin ở Hàn Quốc

Trong tất cả các nước tôi đã viếng thăm, Hàn Quốc là nước gây ấn tượng nhất và là nước thành công nhất trong cải tiến hệ thống công nghệ và giáo dục của mình. Dẫn lái để thiết lập xã hội tri thức đã được tích cực tiến hành bởi chính phủ dựa trên bản kế hoạch tổng thể được tập trung vào kết cấu nền công nghệ thông tin. Trong nhiều năm Hàn Quốc đã thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi bằng việc dùng kết cấu nền viễn thông chi phí thấp, khuyến khích thuế tốt, và hỗ trợ tài chính. Những hoạt động này đã cho kết quả ở số lớn các công ty CNTT kích cỡ nhỏ hay trung bình với vị thế thị trường mạnh. Chính phủ cũng khuyến khích phát triển liên tục của công nghệ cho kết quả ở hàng nghìn tiện nghi nghiên cứu hấp dẫn một số lớn đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp CNTT nội địa.

Ngày nay, Hàn Quốc có mạng tốc độ siêu cao chạy khắp toàn quốc nối mọi thành phố, thị trấn và thậm chí tới các làng nhỏ. Internet băng rộng của nó đã đạt tới 93% số hộ gia đình và có lẽ là kết cầu nền thông tin tốt nhất thế giới. Để tôi cho bạn vài sự kiện: Ở Hàn Quốc, mọi lớp học ở các trường phổ thông cơ sở, trung học và đại học đều được nối với mạng internet siêu cao tốc và nó là tự do cho mọi giáo viên và học sinh cho nên họ có thể dùng tốt nhất công nghệ trong giáo dục. Việc thực hiện chính phủ điện tử của nó thành công tới mức 82% xử lí hành chính của chính phủ bây giờ được tiến hành qua hệ thống này. Công nghệ thông tin đã được sử dụng rộng rãi cả trong khu vực kinh doanh và chính phủ, cũng như mức độ cá nhân. Kích cỡ tổng thể của thương mại điện tử đã vượt quá 83 tỉ USD và được mong đợi tăng trưởng với tỉ lệ 7% hàng năm. Tỉ lệ chấp nhận cao trong Mobile Internet và ứng dụng của nó đã khuyến khích phát triển tốt hơn của công nghệ có liên quan. Ngày nay, Hàn Quốc xếp hạng hàng đầu trong những nhà chế tạo về LCD và điện thoại di động với nỗ lực liên tục để phát triển công nghệ mới và đạt tới thị trường thích hợp ở nước ngoài. Như một phần của nỗ lực chính phủ Hàn Quốc để phát triển ngành công nghiệp CNTT, Cổ phần hoá và bãi bỏ qui định thị trường đã khuyến khích cạnh tranh thị trường công bằng giữa các công ty làm nảy sinh giá thành thấp hơn cho viễn thông và dịch vụ tốt hơn và đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi doanh nghiệp.

Người Hàn Quốc dùng Internet cho hầu hết mọi thứ. Từ tìm thông tin, gửi email, và gửi văn bản tới mua sắm, giải trí qua đa phương tiện và trò chơi. Điều này yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để cải tiến liên tục chất lượng của nội dung, dịch vụ nhanh hơn và kinh nghiệm khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó, khi việc dùng internet di động phát triển, nhu cầu về tính đa dạng của nội dung sẵn có và các chức năng đang phát triển và do vậy có nhu cầu về nhiều công nhân CNTT hơn. Tổng số công nhân CNTT ở Hàn Quốc là quãng 300,000 người, phần lớn có mức giáo dục cao (mức đại học) với nhiều nhà chuyên nghiệp CNTT có kĩ năng. Trong vài năm, Hội tụ CNTT đã dồn vào trong khu vực phần cứng và truyền thông, đặc biệt vào kết cấu nền CNTT, ứng dụng của CNTT trong doanh nghiệp như thị trường chất bán dẫn, điện thoại di động, và LCD. Gần đây, chính phủ bắt đầu chú ý nhiều tới phần mềm và ứng dụng của nó và số các chương trình giáo dục cao hơn về khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm cũng tăng lên.

Về toàn thể, phần lớn người Hàn Quốc đều tin rằng CNTT là quan trọng nhất cho xã hội dựa trên tri thức vì nó tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế tốt hơn các khu vực khác cho nên họ đã thích ứng công nghệ của CNTT nhanh chóng hơn các nước châu Á. Mặc cho những ưu thế này, Hàn Quốc vẫn có một số nhược điểm: Có liên tục thiếu hụt công nhân CNTT có kĩ năng, mặc dầu chính phủ cố tạo điều kiện thuận lợi cung cấp qua một số chương trình cải tiến giáo dục nhưng thiếu hụt này vẫn phát triển. Vì thiếu hụt này, lương cho công nhân CNTT đang lên cao hơn từng năm cho nên nhiều công ty phải khoán ngoài công việc cho Trung Quốc, đặc biệt ở khu vực đông bắc như công viên công nghệ Đại Liên nơi nhiều công nhân CNTT Truong Quốc nói tiếng Hàn Quốc. Tuy nhiên, do cục khủng hoảng tài chính gần đây đã có thất nghiệp lan rộng trong các sinh viên đã tốt nghiệp cho nên có một số ý kiến liên quan tới việc giữ một giới hạn về số công việc có thể được chuyển ra nước ngoài. Từ điều tôi đã thấy, phần lớn khoán ngoài công việc CNTT cho Trung Quốc được giữ cho công việc phần mềm không cốt lõi như kiểm thử, lập trình, hay thiết kế web. Các kĩ năng mức cao hơn như kiến trúc, thiết kế, quản lí và phần lớn nghiên cứu vẫn được tiến hành ở Hàn Quốc bởi vì môi trường ưa chuộng, kết cấu nền được phát triển tốt và mức cao của lực lượng lao động có kĩ năng. Ngày nay, chính phủ Hàn Quốc đã khởi đầu nhiều chương trình giáo dục hướng nghề và đào tạo lại công nhân về những kĩ năng CNTT có nhu cầu cao để giữ công việc CNTT ở trong nước.

English version

Full article: IT in S. Korea

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!