Công nghệ sinh học

Điều gì xảy ra khi bạn tổ hợp sinh học và công nghệ thông tin thành một lĩnh vực? Câu trả lời: “Bạn tạo ra một lĩnh vực nghiên cứu mới có tên là tin sinh học và với mức độ lớn hơn là công nghệ sinh học. Vài năm trước đây, không ai nghe nói về lĩnh vực này nhưng ngày nay nó là một trong những lĩnh vực tăng trưởng hứa hẹn nhất và nóng nhất trong công nghiệp.

Về căn bản, tin sinh học là nghiên cứu về việc dùng công nghệ thông tin để xử lí thông tin sinh học. Trong sinh học có nhiều thông tin sẽ phải mất nhiều năm để các nhà khoa học nhận diện, phân tích và hiểu. Một số thông tin phức tạp tới mức phải mất hàng thập kỉ hay hơn để nghiên cứu chúng. Điều lĩnh vực tin sinh học làm là dùng công nghệ máy tính để xử lí khối lượng lớn thông tin sinh học như dãy DNA hay thông tin tia X để làm ngắn lại việc nghiên cứu của các nhà khoa học và giúp cho họ tạo ra thuốc tốt hơn, cách trị liệu mới trong ngành công nghiệp y tế và dược hay cây trồng mới, cây trồng kháng bệnh trong nông nghiệp, và các sản phẩm tổng hợp mới như dầu, khí ga, vật liệu. Chẳng hạn, sinh học tổng hợp, một nỗ lực để thích ứng các phương pháp sinh học và khoa học vật liệu để phát triển các sản phẩm sinh học đáp ứng nhu cầu người dùng. Robot y tế là một nỗ lực phát triển các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ y tế đa dạng như thực hiện giải phẫu, giúp giảm nhẹ căng thẳng hay thay thế các chức năng con người v.v.

Theo nghiên cứu của chính phủ Mĩ, thị trường việc làm tin sinh học có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 23%. Vì đây là khu vực rất mới, nó không có đủ công nhân cho nên đó cũng là chọn lựa tốt cho sinh viên vào đó. Ngày nay, lĩnh vực này được cung cấp chỉ ở vài nước và cũng như ở bậc đại học (mức thạc sĩ hay tiến sĩ). Nếu bạn muốn đi vào lĩnh vực này, bạn phải có nền tảng tốt về khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, thống kê doanh nghiệp, tri thức cơ sở về sinh học và hoá học.

Sinh viên tốt nghiệp với bằng tin sinh học, công nghệ sinh học có thể mong đợi tìm được việc làm trong đa dạng khu vực khác nhau từ bệnh viện tới công nghiệp dược và đôi khi cả ở nông nghiệp. Lương biến thiên từ $150,000 tới $250,000 ở Mĩ. Tuy nhiên, lĩnh vực này là khu vực đang đòi hỏi và tiến hoá nhanh chóng yêu cầu công nhân phải ở trên đỉnh công nghệ và những phát triển mới. Nhiều chuyên gia tin công nghệ sinh học là lĩnh vực mới sẽ làm thay đổi khoa học của thế kỉ 21. Một quan chức chính phủ Mĩ nói: “Nếu máy tính và phần mềm đã tác động suốt 30 năm của thế kỉ 20 thì công nghệ sinh học sẽ làm thay đổi 50 năm tiếp của thế kỉ 21. Hình dung rằng qua công nghệ sinh học, chúng ta có thể phát triển các thuốc để chữa ung thư, AIDS, và mọi loại bệnh tật. Hình dung rằng chúng ta có thể tạo ra dầu tổng hợp bán bằng một phần mười giá dầu hiện thời, hình dung rằng chúng ta có thể tạo ra cây trồng kháng bệnh cho sản lượng gấp mười lần cây trồng thường và phát triển nhanh hơn, tốt hơn với việc tiêu thụ nước có giới hạn. Điều xảy ra trong lĩnh vực này sẽ làm thay đổi mọi thứ từ kinh tế, xã hội, chính trị và giúp giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu.”

Có lẽ xu hướng quan trọng nhất trong lĩnh vực này là làm tăng tính sẵn có của dữ liệu sinh học, điều nhiều nhà khoa học không biết chúng đã tồn tại vài năm trước đây. Việc khám phá ra trình tự hệ gen và trình tự protein đã giúp cho các nhà khoa học hiểu dữ liệu biểu diễn trong gen, cách biểu diễn protein, cấu trúc protein v.v. Điều này sẽ giúp cho các nhà khoa học đi tới thuốc mới, cách mới trị bệnh. Chung cuộc, nhiều khám phá trong tin sinh học sẽ làm lợi cho toàn thế giới.

English version—

Full article: Biotechnology

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Công nghệ sinh học
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!