Công nghệ mới, kĩ năng mới và nhu cầu mới

Công nghệ bao giờ cũng thay đổi và với bất kì thay đổi nào, kĩ năng cũng thay đổi. Ngày nay với việc nổi lên của công nghệ di động, tính toán mây, an ninh và phân tích big data, nhu cầu về kĩ năng trong các khu vực này đang bùng nổ. Do đó có nhu cầu đào tạo khổng lồ để đáp ứng cho những nhu cầu này nữa. Kĩ năng kĩ thuật có nhu cầu cao nhất trong công nghiệp là trong phát triển ứng dụng di động, dịch vụ tính toán mây, an ninh mạng và an ninh tính toán và phân tích Big data. Kĩ năng hàng đầu được cần để quản lí những công nghệ này là trong Quản lí hệ thông tin và quản lí dự án CNTT.

Ngày nay, nhiều công ti viễn thông đang đơn giản hoá mạng của họ bằng việc phân tách chức năng phần cứng và phần mềm bằng việc dùng trực quan hoá để cải tiến việc quản lí mạng trong tầng phần mềm. Họ biết rằng với điện thoại thông minh đang được dùng; cách tốt nhất để làm ra tiền là không còn trong phần cứng mà là trong phần mềm và ứng dụng di động. Với nhiều người đang dùng điện thoại thông minh ở nhiều chỗ hơn, nhu cầu về an ninh CNTT chưa bao giờ lên cao hơn thế. Trong số những vị trí được trả lương cao nhất là chuyên viên an ninh xi be; chuyên viên an ninh Hệ thông tin; chuyên viên an ninh mạng. Vì điện thoại thông minh có năng lực bộ nhớ giới hạn, nhiều người dùng đang chuyển sang lưu giữ tính toán mây điều làm cho nó thành khu vực sinh lời mới cho các công ti viễn thông. Hiện thời có nhu cầu cao về người tốt nghiệp trong Quản lí hệ thông tin (ISM) với tri thức về Phần mềm như dịch vụ (SaaS) và kĩ năng quản lí dự án CNTT để quản lí kinh doanh tính toán mây.

Nhiều doanh nghiệp truyền thống cũng như doanh nghiệp trực tuyến đang tìm ra cách mới để tiếp cận tới khách hàng và thu lấy ưu thế cạnh tranh bằng việc dùng trinh sát doanh nghiệp, phân tích Big data để cung cấp “khuyến khích đặc biệt” để hấp dẫn khách hàng tới với họ. Nó cũng tạo ra nhu cầu cao về những người có kĩ năng trong các vị trí quản trị cơ sở dữ liệu, quản lí hệ thông tin, kiến trúc doanh nghiệp và các vị trí phát triển di động. Vì một số các công ti trong toàn ngành công nghiệp đang dùng Big data để nhận diện và phân tích hành vi khách hàng, nhu cầu về người tốt nghiệp có kĩ năng phân tích Big Data như Hadoop, NoSQL, R và người lập trình Python cũng tăng lên.

Ngày nay nhiều người đang dùng điện thoại thông minh như nền mới để làm mọi thứ thay cho máy tính cá nhân. Nhu cầu về các kĩ năng phát triển ứng dụng di động đã tăng lên quá 25% trong năm qua và sẽ tiếp tục dâng lên trong nhiều năm tới khi số người dùng điện thoại thông minh tăng lên. Một nhà phân tích viết: “Khi mọi thứ nhanh chóng chuyển sang di động, các trường phải đổi việc đào tạo của họ một cách nhanh chóng để bắt kịp vì đây là kĩ năng có nhu cầu cao. Nếu công nhân CNTT, quản trị nhà trường và người quản lí doanh nghiệp không hiểu tác động của tính di động, họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt.”

Trên khắp thế giới, các công ti đang tích cực đi tới các đại học để tuyển những người tốt nghiệp phát triển ứng dụng di động. Một người quản lí giải thích: “Có thiếu hụt người phát triển di động vì chỉ vài trường mới dạy những kĩ năng này. Ngày nay nếu người tốt nghiệp không có kĩ năng di động, họ sẽ gặp khó khăn kiếm việc làm vì mọi thứ đều đổi sang di động vì PC không còn được cần nữa. Kĩ năng nóng nhất là phát triển app ydi động và các vị trí an ninh mạng, và nhu cầu này vẫn cứ tăng nhanh.”

English version

Full article: New technologies, new skills, and new demands

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!