Công dụng của các sợi quang là gì?

Công dụng của các sợi quang là gì?

31. What are the uses of optic fibres?

Optic fibres are thin glass fibres used to carry light signals. They are made of very fine strips of glass. Pulses of light can travel unhindered along these fibres. Light travels at a greater speed than electricity. Therefore, it is used in optical cables to carry long distance communications. Thousands of communications can be carried simultaneously.

When a person speaks on the phone, his voice changes into laser light signals and is carried through optical fibres. One such fibre can carry upto 150,000 conversations. Another use of optical fibre is in the ornamental lighting, such as the one we use in decorating the Christmas tree.

Công dụng của các sợi quang là gì?

Các sợi quang là các sợi thủy tinh mỏng được dùng để mang các tín hiệu ánh sáng. Chúng được làm bằng các dải thủy tinh rất tốt. Các xung ánh sáng có thể di chuyển dọc theo các sợi này mà không bị cản trở. Ánh sáng di chuyển với tốc độ nhanh hơn điện, do đó nó được dùng trong các cáp quang để mang chuyển các thông tin đường dài. Hàng ngàn thông tin có thể được mang chuyển một cách đồng thời.

Khi một người nói chuyện trên điện thoại, giọng nói của anh ta thay đổi thành các tín hiệu ánh sáng laser và được mang chuyển qua các sợi quang. Một sợi quang như thế có thể mang lên đến 150.000 cuộc đàm thoại. Một công dụng khác của sợi quang là dùng trong đèn trang trí, chẳng hạn như đèn mà chúng ta dùng khi trang trí cây Giáng sinh.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-31.png

Fact

These days, much of the communication is carried out via satellites.

Dữ kiện

Ngày nay nhiều thông tin được mang chuyển thông qua các vệ tinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!