Công bố kết quả nghiên cứu

Công bố kết quả

Công bố kết quả là trình bày đăngtải sản phẩm nghiên cứu khoa học trên các tạp chí vàấn phẩm khoa học.

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học là công việc quan trọng. Đối với nhàkhoa học tại các trường đại học, viên nghiên cứu đấy là việc làm thường xuyên.

Mục đích của công bố kết quả nghiên cứu:

a. Thông báo công khai các kết quả đã nghiên cứu được, đó là một hình thức công bố bản quyền của tác giả.

b. Giới thiệu những thành tựu khoa học mới, để các cá nhân và tổ chức khác có thể nghiên cứu ứng dụng.

c. Thực hiện một yêu cầu kết thúc một bậc đào tạo đại học và sau đại học.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!