Công an nghi vấn một học sinh ngoan tham gia trộm cắp

Công án nghi vấn một học sinh ngoan tham gia trộm cắp
Ảnh: Internet

Là giáo viên chủ nhiệm lớp, một hôm có anh công an đến trường gặp và thông báo rằng một học sinh của lớp đó đang có nghi vấn là đã tham gia vào một vụ trộm cắp. Đó là một học sinh thường được bạn đánh giá là một học sinh ngoan trước tình huống đó bạn sẽ xử lý thế nào?

Cách xử lý tình huống 24.

a/ Khẳng định với công an đây là học sinh ngoan.

b/ Coi đây là việc xảy ra ở ngoài nhà trường, đề nghị công an cứ điều tra và xử lý theo luật.

c/ Bình tĩnh nghe công an phản ánh những việc nghi vấn, nhận là để tìm hiểu vấn đề trên qua các em học sinh và sẽ phản ánh trở lại trong thời gian sớm nhất. Giáo viên chủ nhiệm cũng không quên trình bày nhận xét đánh giá của mình về học sinh đó với công an.

Cách "c" là hay nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một số tình huống sư phạm thường gặp
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: Sưu tầm
"Like" us to know more!