Có thời gian tiêu chuẩn cho một lần tính giao không?

2. Có thời gian tiêu chuẩn cho một lần tính giao không?

Các chuyên gia tình dục cho rằng điều hiểu lầm lớn nhất của con người đối với tình dục là ở chỗ họ nghĩ rằng có một thời gian cố định cho mỗi lần tính giao. Thời gian này có khác nhau tuỳ theo từng người, có thể chênh lệch rất lớn giữa người này với người khác. Một nhà khoa học Liên Xô năm 1977 đã quan sát 10 cặp vợ chồng, phát hiện thấy thời gian trung bình một lần tính giao của một người đàn ông khoẻ là khoảng hai phút. Kết quả này khớp với kết quả điều tra của Kinsey năm 1948. Nhưng theo kết quả điều tra 100 cặp vợ chồng của Gibahad năm 1966 thì thời gian đó là 4-7 phút. Năm 1978 có người điều tra các cặp vợ chồng trẻ ở Mỹ thấy thời gian đó là khoảng 10 phút. Còn có người phát hiện thấy thời gian tính giao của nhiều cặp vợ chồng rất dài, từ vài chục phút tới 1-2 giờ. Có người cho rằng bất kể thời gian dài ngắn ra sao, chỉ cần hai bên cảm thấy thú vị, vui vẻ là được. Quan điểm này xem ra có lý.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
  • Tác giả: Từ Bân
  • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
  • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
  • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
  • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)
"Like" us to know more!