Có thể có nhiều tri kỷ được. Nguyên nhân của tình tri kỷ

II. Có thể có nhiều tri kỷ được. Nguyên nhân của tình tri kỷ

Các nhà đạo đức thường tự hỏi câu này:

1)Ta có thể có nhiều tri kỷ được không?

2)Những cái gì làm nảy nở được tình tri kỷ?

Nhiều người trả lời câu trên rằng không. Theo họ thì tình tri kỷ là một tình chuyên nhất. Sự kinh nghiệm cho ta thấy lời đó không đúng. Ta thường thấy những ban thực thiết tha và tận tâm, họp nhau thành hội, nhất là trong bọn trẻ. Nhưng những hội đó không có nhiều và ta đừng nên tin những người cho ai cũng là tri kỷ của mình, gặp ai cũng mở ngay lòng mình ra.

Còn những nguyên nhân của tình tri kỷ thì có người cho rằng tính tình giống nhau, có người cho vì khác nhau, trái hẳn nhau nữa. Ta nên theo ý kiến của Aristote mà nhận rằng phải có đủ bấy nhiêu điều kiện, phải như Chateaubriand nói: Tính khác mà tâm đồng -Nhưng ta nghiệm rằng giữa những người mà địa vị hay tuổi tác khác nhau quá thì tình tri kỷ khó bền được vì dù họ có thành thực yêu nhau đi nữa thì rồi không lâu, những sự mếch lòng, xung đột cũng sẽ xảy ra. Vậy ta nên tìm người ngang hàng mà kết bạn. Ta cần phải kết bạn vì không những ta cần phải yêu và được yêu mà còn để có người khuyên bảo, chỉ dẫn, giúp đỡ ta nữa. Ta thực thà kể tâm tình của ta cho bạn, ta ráng cư xử cho đáng lòng yêu và giữ được lòng yêu của bạn, khi bạn cần ta giúp, ta hết lòng, như vậy chẳng phải là tình tri kỷ đưa ta vào con đường đạo đức và giữ ta ở đường đó ư? Vì vậy mà cổ nhân thường hùng hồn ca tụng tình tri kỷ và coi nó là cần thiết cho đạo đức và hạnh phúc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!