Có tồn tại một phương thức tính giao lý tưởng nhất không?

10. Có tồn tại một phương thức tính giao lý tưởng nhất không?

Không có đâu! Các chuyên gia tình dục cho rằng bất kể phương thức tính giao nào, chỉ cần hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái, hưng phấn, thì đó đều là phương thức lý tưởng nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
  • Tác giả: Từ Bân
  • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
  • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
  • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
  • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)
"Like" us to know more!