Có phải tất cả các ngân hà đều có một hình dạng xác định?

Có phải tất cả các ngân hà đều có một hình dạng xác định?

64. Do all galaxies have a definite shape?

All the galaxies do not have a definite shape. Galaxies can have the shapes of spirals and ellipses.

Có phải tất cả các ngân hà đều có một hình dạng xác định?

Tất cả các ngân hà không có một hình dạng xác định. Các ngân hà có thể có hình dạng của các xoắn ốc và các ellipse.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!