Có phải sao Ngưu lang và sao Chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần không?

Có phải sao Ngưu lang và sao Chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần không?

Vào sẩm tối mùa hè, ta nhìn một sao rất sáng trên đỉnh đầu, đó chín là sao Chức nữ. Cạnh sao Chức nữ có 4 sao nhỏ nom giống như 4 chiếc thoi dệti. Cách dải Ngân hà về phía Đông Nam có mốtao sáng như nhìn về phía sao Chức nữ, đó là sao Ngưu lang (hay còn gọi là sao Khiên ngưu). Hai bên cạnh sao Ngưu lang có 2 sao nhỏ.

Thoạt nhìn ta thấy sao Ngưu lang và sao Chức nữ chỉ cách nhau một dải Ngân hà, khoảng cách có vẻ không xa lắm. Trên thực tế chúng cách nhau rất xa: khoảng 16,4 năm ánh sáng. Bởi vậy trong chuyện thần thoại nói mỗi năm vào tối ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch hai sao này lại vượt qua sông để gặp nhau là không thể xảy ra được. Nếu hai sao đó muốn gặp nhau thì "chàng Ngưu lang" chạy nhanh mỗi ngày chạy được 100km thì phải chạy 4,3 tỉ năm mới gặp được "nàng Chức nữ". Nếu "chàng Ngưu lang cưỡi tên lửa vũ trụ với tốc độ 11km/giây thì cũng phải bay 45 vạn năm mới gặp được Chức nữ.

Sao Ngưu lang và sao Chức nữ cách Trái đất của chúng ta cũng rất xa. Sao ngưu lang cách Trái đất 16 năm ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng đi từ sao Ngưu lang tới Trái đất phải mất 16 năm mới tới nơi. Sao Chức nữ cách Trái đất còn xa hơn: khoảng 23 năm ánh sáng. Chính vì chúng cách Trái đất quá xa nên nhìn chúng chỉ là 2 chấm sáng nhỏ.

Thực ra sao Ngưu lang và sao Chức nữ là 2 tinh cầu lớn hơn cả Mặt trời. Thể tích của sao Ngưu lang gấp 2 lần thể tích Mặt trời, nhiệt độ bề mặt cao hơn nhiệt độ bề mặt Mặt trời 2000°C, ánh sáng mạnh hơn cường độ ánh sáng Mặt trời 10 lần. Sao Chức nữ còn lớn hơn sao Ngưu lang, thể tích sao Chức nữ gấp 21 lần thể tích Mặt trời; cường độ ánh sáng mạnh hơn Mặt trời 60 lần. Nhiệt độ bề mặt sao Chức nữ khoảng gần 10.000°C, cao hơn nhiệt độ bề mặt Mặt trời hơn 3000°C. Nhiệt độ đó thậm chí còn cao hơn mấy lần nhiệt độ của hoa lửa điện, bởi vậy chúng ta nhìn ánh sáng của sai Chức nữ thấy màu trắng xanh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Giải đáp 136 câu hỏi về thiên văn học
  • Nguồn: kenhsinhvien.vn
"Like" us to know more!