Có lẽ

84. Có lẽ

Bạn hãy cứ lưỡng lự, cứ do dự, cứ ngập ngừng. Bạn hãy tiếp tục sử dụng những từ "có thể..., có lẽ...", bạn hãy để mọi người có sự tự do đưa ra quyết định của họ.

Bạn hãy nhìn lại những lời mình nói xem. Chúng ta thường đưa ra những lời phát biểu dứt khoát. Nó là thế này, nó là thế nọ. Đừng bao giờ làm thế. Bạn hãy nói "có thể..." nhiều hơn nữa. Bạn hãy lưỡng lự nhiều hơn nữa. Bạn hãy nói "có lẽ..." nhiều hơn nữa và để mọi người có sự tự do trong quyết định của họ.

Bạn hãy thử nói như thế trong suốt ba mươi ngày xem. Bạn sẽ nhận thấy rằng mọi tranh luận đều biến mất, bạn không còn phải ra sức bào chữa biện luận nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy
"Like" us to know more!