Có khả năng chịu đựng

Có khả năng chịu đựng

Kiên trì đến cùng thì sẽ thấy được ánh bình minh ló ra, đây là một chân lý. Những người có được thành công thường là người có sự nhẫn nại mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là ở chỗ họ phải cố gắng một cách không biết mệt mỏi thì mới giành được thành công.

Sự rèn luyện càng khốc liệt, thì thu hoạch có được sẽ càng lớn. Càng trải qua những việc đau khổ, thì kết quả có được sẽ càng vĩ đại, vì vậy chúng ta đều cần phải nhẫn nại đến cùng, kiên trì đến cùng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!