Có học phải có hạnh

Có học phải có hạnh.

Có họcphải có hạnh

Sài Thế Viễn, thuở bé đi học, không chuộng nghề văn chương mấy, chỉ chuyên chú về đường tâm tính tức là khoa tu thân luân lý vậy. Có người thấy thế, bảo ông rằng: "Đi học cốt là để cầu cho được văn hay chữ tốt, thi đỗ làm quan, chớ tâm tính học tưởng không cần gì cho lắm". Ông Sài Thế Viễn đáp: "Học hành ai cũng muốn cầu cho giỏi, nhưng học giỏi mà lại giữ được phẩm hạnh mới thật là đáng quí. Chớ học mà không có hạnh cũng chẳng làm gì. Phẩm hạnh tức là danh giá của con người ở đời vậy."

Nhiều người nghe nói, cười ông Sài Thế Viễn là vu khoát.

Sau, ông thi đỗ tiến sĩ, làm quan đến bậc thượng thư, nổi tiếng là một người có phẩm hạnh.

Giải nghĩa

- Chuyên chú = để cả tâm chí nghĩ vào một việc gì.

- Tâm tính = đây tức là nết ăn ở của người ta.

- Tu thân = sửa mình.

- Hạnh = cách ăn ở tử tế.

- Vu khoát = viển vông, không thiết với sự thật.

Có thể bạn muốn xem