Có cần phải làm cỏ và chăm sóc lần ba hay không?

38) Có cần phải làm cỏ và chăm sóc lần ba hay không?

Việc làm cỏ và chăm sóc lần ba tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của ruộng mía. Khi mía đã giao lá (có từ 1 - 3 dóng) tiến hành kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy còn cỏ thì cho làm thêm lần cuối cùng kết hợp với các công việc chăm sóc như vun lại hàng mía, vét rãnh thoát nước, bóc lá già, chặt bỏ các cây sâu,...

Thông thường, nếu hai đợt chăm sóc trước đã làm tốt thì đợt này không nhất thiết phải làm. Ngược lại, các đợt trước làm không kỹ thì đợt này công việc sẽ nhiều hơn. Trừ cỏ lần này khó hơn các lần trước vì mía đã cao, máy không thể vào được mà chỉ có thể thực hiện bằng lao động thủ công hay hoá chất diệt cỏ.

Trong trường hợp cá biệt có ruộng mía cây mọc kém hoặc ruộng mía sẽ sử dụng làm giống, kết hợp công việc chăm sóc này bổ sung 20 - 25 kg N/ha cho cây phát triển tốt hơn. Tóm lại, một ruộng mía được chăm sóc tốt là phải: đủ cây, đồng đều, sạch cỏ dại, sạch sâu bệnh và phát triển tốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!