Có bao nhiêu phụ nữ thường không đạt được cao trào?

6. Có bao nhiêu phụ nữ thường không đạt được cao trào?

Có một báo cáo khoa học nói chỉ có 30% phụ nữ khoẻ mạnh đạt được cao trào trong tính giao. Kết quả này sinh ra từ sự tính toán sai lầm. Thực ra có 90% phụ nữ có thể đạt tới được cao trào trong tính giao, nhưng phần lớn phụ nữ cần được chú ý kích thích đầy đủ mới đạt được cao trào. Kích thích này có thể thực hiện trước, sau hoặc trong khi tính giao. Những phụ nữ chưa bao giờ có cao trào cũng có thể dùng biện pháp điều trị để cải thiện tình hình, đạt được cao trào. Một điều quan trọng mà mỗi chị đều cần chú ý là nếu trong khi tính giao không có cao trào hoặc không đạt tới cao trào thì chớ có giả vờ có cao trào hoặc trách oán chồng. Mà cũng đừng nghĩ rằng mình mắc bệnh rồi. Đây cũng là một mô thức sinh hoạt tình dục của một phụ nữ bình thường.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
  • Tác giả: Từ Bân
  • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
  • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
  • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
  • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)
"Like" us to know more!