Có ước muốn cho tương lai

Có ước muốn cho tương lai

Những người không làm được việc gì phần lớn đều là người thiếu ước muốn. Ước muốn là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, cũng là động lực để bạn bước tới thành công. Vì có ước muốn rồi, con người mới cố gắng vươn lên, theo đuổi lý tưởng của mình.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!