Có được kinh nghiệm quý báu

Có được kinh nghiệm quý báu

Công việc đầu tiên có thể cho bạn nhiều thứ không có trong sách vở, đặt nền móng cho bước khởi đầu sự nghiệp của bạn. Đừng nên khổ sở vì công việc đã sắp sẵn đâu vào đấy, trùng lặp đơn điệu, vì nó có thể làm cho bạn hiểu được bầu không khí của nơi làm việc. Rèn luyện tính nhẫn nại của bạn; có thể làm cho bạn cảm nhận được không khí cạnh tranh, rèn luyện khả năng ứng biến của bạn.

Lưu Lệ là nhân viên tiếp thị hàng hóa. Đây là công việc cô hoàn toàn không hề thích làm một chút nào trước khi tốt nghiệp. Cô muốn làm trong lĩnh vực đối ngoại. Giám đốc nói với cô: “Nếu cô biết thuyết phục người khác mua hàng của mình thì tự nhiên cô đã có khả năng đối ngoại”. Lưu Lệ cảm thấy tạm thời dùng công việc này để rèn luyện năng lực của mình cũng được. Cô suốt ngày từ sáng đến tối đứng trước cửa hàng giới thiệu với những người đi đường sản phẩm mới, mặc dù nói đến độ miệng lưỡi khô cứng, đứng đến độ mỏi chân chùn gối nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì hàng ngày cô quảng cáo và giới thiệu sản phẩm mới với đủ loại người, vô hình trung đã rèn luyện được năng lực ứng phó với các loại người và thuyết phục người khác. Đến bây giờ cô vẫn chưa tay đổi công việc là vì cô cho rằng công việc này mang tính thử thách. Cô đã thấy thích công việc này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!