Có được kinh nghiệm để tìm kiếm cơ hội mới

Có được kinh nghiệm để tìm kiếm cơ hội mới

Kinh nghiệm thường có tác dụng không ngờ tới được. Một khách sạn lớn nọ trong vòng ba năm đã mất 1.300 nhân viên, mà phần lớn trong số này lại được nhận vào làm ở các khách sạn khác, đảm nhiệm chức vụ cao hơn trước. Đó là vì họ đã từng làm việc ở khách sạn năm sao, đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú, có sự từng trải. Nếu như bạn đã từng làm việc trong cơ quan, nhà máy tương đối nổi tiếng, vậy thì đây chắc chắn là một sự từng trải quý báu. Người khác sẽ cho rằng bạn đã từng được rèn luyện hoặc khả năng công tác phong phú. Cho dù đơn vị mà bạn công tác trước đây không đáng nhắc tới thì người khác cũng không coi bạn là người mới. Vì vậy, đối với những sinh viên mới ra trường mà nói, công việc đầu tiên là khá quan trọng, cần cố gắng quý trọng nó. Ít ra nó có thể khiến cho bạn sau này dễ tìm việc hơn. Các quảng cáo tuyển người chẳng phải là thường ghi rõ ưu tiên người “đã thạo việc”, “có kinh nghiệm” đó sao?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!