Còi xương

Còi xương

Bài 1

- Thành phần: Nhân hạch đào 15 gam, ngũ gia bì 3 gam, táo tầu 5 quả.

- Cách chế: Đem sắc kỹ.

- Công hiệu: Chữa còi xương.

- Cách dùng: Uống và ăn cả nước và đào nhân, táo tàu, mỗi ngày 1 lần.

Bài 2

- Thành phần: Sơn tra 12 gam, hạt sen 6 gam, vỏ trứng gà 10 cái.

- Cách chế: Đem sắc kỹ.

- Công hiệu: Chữa còi xương.

- Cách dùng: Uống mỗi ngày 2 lần.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com