Cây tre (Useful plants - Thực vật có ích)

Cây tre

44 Bamboo

There are nearly five hundred kinds of bamboo found all over the world. All of them are smooth, hollow stems with joints. There is a watertight partition at each joint which enables them to grow rapidly. It shoots up at the rate of 41 centimetres everyday.

There are tropical as well as subtropical plants found in Asia, South America and a few species in Africa. In the United States, it is used as a walking stick, phonograph needles as fishing poles. In some countries people build their houses with bamboo. The outer layers are stripped off to make mats which separates each room.

Apart from this they are also used to make crude knives and strong baskets. In Japan, gardeners use them to make water pipes while in China the inner pulp is used to make paper. Bamboos are the biggest member of the grass family.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-65.png

Cây tre

Có gần 500 loại tre trên khắp thế giới. Tất cả đều có thân rỗng, nhẵn với các đốt. Có một vách ngăn kín nước giữa mỗi đốt, giúp cho cây tre có thể mọc nhanh. Tre đâm chồi với tốc độ 41 cm mỗi ngày.

Có những thứ tre nhiệt đới cũng như cận nhiệt đới ở Châu Á, Nam Mỹ và một vài loài ở Châu Phi. Ở Hoa Kỳ, tre được sử dụng để làm gậy, kim máy hát đĩa và cần câu cá. Ở một số nước, người ta xây dựng những căn nhà bằng tre. Tre được tách bỏ lớp vỏ ngoài để bện thành những tấm phên ngăn cách các phòng.

Ngoài ra, tre còn được sử dụng để làm những con dao thô và những chiếc rổ chắc chắn. Ở Nhật, những người làm vườn sử dụng tre để làm ống nước trong khi ở Trung Quốc, lõi trong của tre được sử dụng để làm giấy. Tre là thành viên lớn nhất của họ cỏ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!