Cây trà

Cây trà

40 Tea

It is grown in China and India. The leaves of tea are very stiff, shiny and pointed while its flowers look like butter cup. The flowers are white with golden stems. It requires a warm, wet climate with approximately 50 inches of rain in one year along with well drained soil. Tea grows at varying altitudes but only upto 7,000 feet. Its quality depends on the climctic conditions. At higher altitudes the growth of plant is slower. Only the bud and two top leaves are picked from each stalk and then send for processing. There are four major types of tea - White tea, Green tea, Oolong tea, Black tea.

All this tea comes from the raw leaves of tea plant camellia sinensis.

The ever green tea plant is also known as the camellia sinensis which comes from the genus camellia. It dates back before the great ice age.

During oxidation the tea leaves undergo natural chemical reactions which results in a distinctive colour and taste.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-62.png

Cây trà

Trà được trồng ở Trung Quốc và Ấn Độ. Lá trà rất dai, bóng và nhọn trong khi hoa trà giống như hoa mao lương (butter cup). Hoa màu trắng với cuống hoa vàng. Cây trà cần khí hậu nóng, ẩm với lượng mưa hàng năm xấp xỉ 50 inch, cùng với đất thoát nước tốt. Trà được trồng ở những độ cao khác nhau nhưng không quá 7,000 feet. Chất lượng trà phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu. Ở những độ cao cao hơn, cây tăng trưởng chậm hơn. Chỉ có búp trà và hai lá ngọn được hái từ mỗi cuống và sau đó được đưa sang chế biến. Có bốn loại trà chính: trà trắng, trà xanh, trà ô long, trà đen.

Tất cả các loại trà này đều là từ lá trà thô của cây trà camellia sinensis.

Cây trà thường xanh còn được gọi là camellia sinensis thuộc giống camellia. Nó có nguồn gốc từ trước thời kỳ băng hà lớn.

Khi ôxi hoá, các lá trà trải qua những phản ứng hoá học tạo ra màu và mùi vị đặc trưng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!