Cây roi hay sự khuyên nhủ

Cây roi hay sự khuyên nhủ

Nhiều cha mẹ khi mới có con, nhất là có con lần đầu, phân vân không biết mình nên giáo dục con như thế nào. Ngày ưa thì các cụ quen dạy trẻ đi đôi với cây roi, còn ngày nay, cây roi - công cụ giáo dục, đã nhường chỗ cho sự khuyên nhủ êm dịu. Thế nhưng khi không đạt hiệu quả, người ta lại đâm ra lúng túng. Sau đây là kết quả một số cuộc nghiên cứu mới về hiệu quả của từng phương pháp giáo dục con.

Phương pháp độc đoán

Theo phương pháp này, cha mẹ đặt ra rất nhiều điều cấm kỵ, nhiều quy định rất chặt chẽ nhưng không được giải thích. Những quyết định được đưa ra từ “cấp cao” mà người thừa hành, tức là các cháu, không được thảo luận.

Sự thực hiện rất nghiêm ngặt. Thí dụ như quy định không cho cháu ăn kẹo, thì trong bất cứ nơi nào, trong bất kỳ trường hợp nào cháu cũng không được ăn kẹo. Trong giờ ăn cơm hay giờ nghỉ cũng không được miễm trừ. Người chủ gia đình toàn quyền thẳng tay và không nghe nguyện vọng của người khác. Người ta thấy rằng các cháu được giáo dục theo phương pháp này thường tỏ ra lãnh đạm. Các cháu thường không có sáng kiến và ít khi tự lập được. Một số ít có tâm trạng bất mãn hoặc nổi loạn.

Phương pháp “buông lỏng”

Theo phương pháp này, cấu trúc thường lõng lẽo hơn, tùy từng lúc và từng người. Không có nguyên tắc rõ ràng nào để áp dụng cả. Hôm trước có thể làm việc này nhưng hôm sau kại không được, vì tình thế đã thay đổi. Các cháu phải tự mình quyết định lấy mọi việc: cha mẹ tin tưởng ở các cháu và chờ đợi các cháu tự mình đưa ra giải pháp đúng đắn cho mọi vấn đề. Mọi sai lầm sẽ không bị trừng phạt.

Trong bầu không khí giáo dục này, các cháu thường mất phương hướng, không có tiêu chí nào để hướng dẫn hành động của mình. Phần lớn các cháu lợi dụng tình thế này để đòi hỏi nhiều ở cha mẹ. Cha mẹ không đặt ra một giới hạn nào cho hành động của các cháu. Kết quả là một tình trạng không an tâm và bất ổn.

Phương pháp dân chủ

Phương pháp này cương quyết nhưng linh hoạt: cha mẹ đặt ra những luật lệ và ra sức thực hiện những luật lệ ấy. Nhưng luật lệ đặt ra có chiếu cố tới nhu cầu của mỗi người. Cha mẹ nghe ngóng nguyện vọng của các con và luật lệ đặt ra có những khoản ngoại lệ. Thí dụ như quy định đề ra là phải đi ngủ sớm, nhưng mấy tháng hè có thể thức khuya hơn một chút hoặc cho phép các cháu giữ những viên kẹo được bà con hay bạn bè cho chẳng hạn...

Cách ứng xử của cha mẹ thì trước sau như một nhưng những quy định được thay đổi theo lứa tuổi, à mọi quyết định đưa ra đều được thảo luận với con cái.

Theo tất cả các cuộc nghiên cứu, phương pháp dân chủ này hiệu quả hơn cả. Phương pháp này đảm bảo sự phát triển tốt nhất của các cháu và hạnh phúc của mỗi người. Hai tiêu chuẩn sau đây sẽ làm tăng tính hiệu quả của phương pháp trên: cha mẹ phải thống nhất ý kiến với nhau ề phương pháp giáo dục và phải tỏ ra khoan dung với tiếng ồn và sự mất trật tự do các cháu gây ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!