Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh

Bài 25: CÂY MẠ TỐT PHẢI KHÔNG CÓ SÂU BỆNH

Ở thời kỳ mạ, cây mạ có thể bị rất nhiều rất nhiều loại sâu bệnh tấn công, gây hại. Nếu chăm sóc mạ tốt, đúng kỹ thuật để có một dược mạ khoẻ, phát triển đồng đều… mà không chú ý phòng trừ sâu bệnh trong thời kỳ này thì cây mạ vẫn không thể có đầy đủ sức sống ban đầu.

Có nhiều loại sâu bệnh phá hại trong thời kỳ mạ.. Các loại sâu, bọ hại nhiều nhất trong thời kỳ mạ có: bọ rầy, sâu đục thân và các loại sâu ăn lá. Bệnh phổ biến nhiều nhất trong thời kỳ mạ là bệnh đạo ôn.

Ngoài ra các loại cỏ dại cũng là yếu tố cạnh tranh dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây mạ.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!